: O tao a ctnosti

24 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 84
ISBN:   978-80-7495-540-2 (PDF)
978-80-7495-541-9 (ePUB)
978-80-7495-542-6 (MOBI)

Anotace

Filozofická práce O tao a ctnosti, překládaná též jako Kniha o tao a ctnosti nebo Kniha o Cestě a její Síle, je zásadní knihou taoismu. Obsahuje celkem 81 textů předkládajících morální kánon a zabývá se otázkami existence, uspořádání světa, metafyziky a také politikou.

Autor

Ačkoli není existence čínského filozofa Lao-c’ („Starý mistr“) doložená a někteří mají za to, že se jednalo o společné jméno několika myslitelů, jisté je, že tato entita se právem řadí mezi nejvýznamnější postavy čínské filozofie. Známé není ani přesné století narození Lao-c’ – prameny odkazují na 6. nebo 4. století př. n. l. Údajně pocházel z vesnice Kü-čchen v kraji Li a okresu Ku v lenním státě Čou a jeho rodné jméno znělo Li.

Zanechte nám zprávu