Lao-c’

Ačkoli není existence čínského filozofa Lao-c’ („Starý mistr“) doložená a někteří mají za to, že se jednalo o společné jméno několika myslitelů, jisté je, že tato entita se právem řadí mezi nejvýznamnější postavy čínské filozofie. Známé není ani přesné století narození Lao-c’ – prameny odkazují na 6. nebo 4. století př. n. l. Údajně pocházel z vesnice Kü-čchen v kraji Li a okresu Ku v lenním státě Čou a jeho rodné jméno znělo Li.

Zobrazen jediný výsledek