Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Stejně velkou prioritou je pro nás vaše pohodlí, takže při objednání e-knih nemusíte kromě e-mailové adresy zadávat žádné další údaje. E-mailovou adresu potřebujeme, abyste si u nás mohli vytvořit účet a abychom vám mohli poslat odkaz ke stažení koupených e-knih. Pokud se přece jenom rozhodnete svěřit nám víc údajů, budeme je střežit jako oko v hlavě.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jen e-mailovou adresu a údaje, které nám o sobě sdělíte.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pro vystavení potvrzení o nákupu a občasné odeslání newsletteru (jestli se tomu tak dá říct), pokud to neodmítnete.

Vaše údaje spolu s informacemi o objednávkách a o zaplacených platbách zpracováváme a archivujeme kvůli nutnosti vyhovět úředníkům finančního úřadu, pokud by se ptal na původ našeho zbohatnutí.

Analytika

Naše webové stránky mohou používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem. Sami však víme, jak mnohé takové služby umí být obtěžující a vlezlé, takže se je snažíme omezovat. Pokud takové systémy zpracovávají informace, dělají to anonymizovaně a bez možnosti zjistit vaši totožnost.

Zasílání informací

Pokud při nákupu nebo kdykoli později neodmítnete zasílání informací, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro účely marketingu. Z tohoto důvodu je ale používáme pouze my, tj. společnost e-bohém, s. r. o. Zasílání informací máte právo kdykoli odmítnout.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. My data skladujeme a chráníme, určujeme, jak se s nimi nakládá a odpovídáme za jejich bezpečnost. Vaše data nikam nepředáváme.

V rámci naší organizace mají přístup k osobním údajům pouze ti zaměstnanci, které k nim přístup mít skutečně potřebují. Data jsou technicky zabezpečena takovým způsobem, aby se k nim nemohla dostat nepovolaná osoba.

Abychom mohli podnikat na internetu, využíváme k tomu služby některých dodavatelů, kteří teoreticky mají k vašim údajům přístup, prakticky si ale myslíme, že mají svých starostí dost, než aby šmejdili po serverech a hledali informace právě o našich zákaznících. Těmito dodavateli jsou:

a) Poskytovatelé webhostingových služeb.
b) Poskytovatelé cloudových služeb, například služby rozesílání newsletteru.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Jen od vás ve chvíli nákupu.

Předávání údajů mimo EU

Údaje nepředáváme nikam, natož mimo Evropskou unii.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme a za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme, komu je předáváme, kdo k nim má přístup a jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět právě v tomto dokumentu. Zároveň nás kdykoli můžete požádat o další informace, které se vás týkají.

Právo na opravu: Kdykoli zjistíte, že některé naše údaje jsou nepřesné, bez zbytečného odkladu je opravíme či doplníme.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše údaje vymazali. Týká se to zejména údajů, které se nijak netýkají vaší identifikace jako zákazníka a nejsou potřebné pro vystavení potvrzení o nákupu.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, zejména zasílání informací o našich projektech a aktivitách, které mohou být spojeny s další prosbou o podporu. K tomuto účelu přestaneme vaše osobní údaje používat ihned po požádání.

Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7). Toto právo můžete uplatnit zejména tehdy, jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.