: Vita Caroli

31 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 59
ISBN:   978-80-7495-229-6 (PDF)
978-80-7495-230-2 (ePUB)
978-80-7495-231-9 (MOBI)

Anotace

Ve svém autobiografickém díle Vita Caroli (Život Karlův) zachytil nejvýznamnější český panovník Karel IV. zážitky z mládí, které trávil v cizině. Paměti se ale dotýkají také začátku pobytu v Čechách do roku 1340. Poslední kapitola Života Karlova zachycuje korunovaci na římského krále v roce 1346.

Čtenář má možnost konfrontovat v díle osobní prožitky císaře s jeho veřejnými aktivitami. Značnou část autobiografie zabírají autorovy úvahy – náboženské a morální.

Autor

Karel IV. (1316–1378) byl králem českým, německým (římsko-německým) a císařem římským. Byl také králem italským (lombardským), burgundským (arelatským), moravským markrabětem a lucemburským hrabětem. Byl prvním českým králem, který se stal císařem Svaté říše římské. Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Původně byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Země Koruny české. Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu, hradu Karlštejna atd. Karel také IV. dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

Zanechte nám zprávu