Karel IV.

Karel IV. (1316–1378) byl králem českým, německým (římsko-německým) a císařem římským. Byl také králem italským (lombardským), burgundským (arelatským), moravským markrabětem a lucemburským hrabětem. Byl prvním českým králem, který se stal císařem Svaté říše římské. Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Původně byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Země Koruny české. Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu, hradu Karlštejna atd. Karel také IV. dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

Zobrazen jediný výsledek