: The New Atlantis

15 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 37
ISBN:   978-80-7495-265-4 (PDF)
978-80-7495-266-1 (ePUB)
978-80-7495-267-8 (MOBI)

Anotace

Nová Atlantida, která vyšla až po autorově smrti v roce 1627, je filozofický spisek zamýšlející se nad podobou ideálního státu. Bacon se při jeho psaní inspiroval dílem Utopie svého předchůdce Thomase Morea, které vyšel o více než sto let dříve. Na rozdíl od něj však spatřuje zásadní podmínku pro vznik takto ideálního uskupení v poznání a v rozvoji vědy.

Knihu si můžete stáhnout v anglickém originálu.

Autor

Francis Bacon (1561–1626) byl anglický filozof, vědec a politik. Narodil se ve vysoce postavené rodině lorda-strážce pečeti. V mládí nastoupil na univerzitu v Cambridge, kde brzy vynikl svým intelektem. Postupem času se stal členem parlamentu a podílel se na řadě prospěšných reforem. Kromě toho se věnoval právním a státnickým otázkám a také otázkám víry, etiky a přírodní filozofie.

Baconův věhlas ještě zesílil s nástupem krále Jakuba I., kdy dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, post Lorda kancléře. Brzy nato však přišel strmý pád. V posledních letech svého života se Bacon upnul téměř výhradně k filozofii.

Zanechte nám zprávu