Gilman Charlotte Perkins

Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) byla známá americká feministka, socioložka a spisovatelka. Svými neortodoxními názory a životním příběhem posloužila jako vzor pro následující generace feministického a pokrokového hnutí. Vyrůstala bez otce, který rodinu brzy opustil, v neutěšených a chudých poměrech. Útočiště tak hledala především v literatuře. Postupem času se stala úspěšnou aktivistkou nejrůznějších společenských a ženských reformních hnutí a její věhlas na tomto poli dále rostl.

Zobrazen jediný výsledek