: Průvodce dějinami zdravotnictví

399 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 369
ISBN:   978-80-7495-446-7 (PDF)
978-80-7495-447-4 (ePUB)
978-80-7495-448-1 (MOBI)

Anotace

Kniha je určena těm, kdo se zajímají o dějiny, které zajímá historie zdravotnictví a chtějí se o ní něco, alespoň ve zkratce, dozvědět, studentům zdravotnických škol a lékařských fakult i současným pacientům a široké veřejnosti. Mnoho zatím neznámého zde mohou objevit i čtenáři pracující na všech pozicích ve zdravotnictví a rozšíření znalostí by neškodilo ani těm, kdo o budoucnosti zdravotnictví rozhodují.

Nejedná se o další dějiny medicíny, a už vůbec ne o dějiny některého z lékařských oborů. Je to opravdu „pouze“ průvodce dějinami zdravotnictví, který stejně jako průvodce po některém městě upozorňuje, co se kdy a kde stalo a kdo na tom měl největší zásluhu. Případní zájemci o podrobnější informace o určitém období či události mohou nahlédnout do některé z pětaosmdesáti knih uvedených v přehledu literatury. Těžko lze u nás najít podobnou knihu s tolika historickými informacemi. Lze říci, že kniha nemá v současné době na českém trhu konkurenci.

První část knihy se věnuje vývoji zdravotnictví v Evropě a částečně i jinde ve světě od počátků lidstva do dneška. Hlavními kapitolami jsou Pravěk, Starověk, Středověk, Novověk, 17. stol., 18. stol., 19. stol. a 20. stol. Čtenář zde najde především přehled objevů, které vedly zdravotnictví dopředu. Seznámí se však i se stavem, v jakém se zdravotnictví v té které době nacházelo, s morovými ranami, které lidstvo provázely, s klášterní medicínou a počátky nemocnic, s ošetřovatelstvím, se vznikem lázeňství i farmacie, s tehdejšími hygienickými poměry i se stavem zdravotnického školství.

Druhá část pak sleduje situaci a reflexi těchto jevů v Praze a v Čechách, a to v hlavních kapitolách členěných po jednotlivých stoletích od 13. stol. do 20. stol. Všímá si vzniku nemocnic, léčebných ústavů, firem pracujících pro zdravotnictví atd.

Ve třetí části jsou v abecedním pořadí seřazeny životopisy těch osobností ze světa i z České republiky, které se velmi zasloužily o rozvoj zdravotnictví, tedy jakési malé zdravotnické kdo byl kdo.

Autor

Autor pracuje 36 let na různých pozicích v jedné pražské nemocnici. Velmi se zajímá o historii, především o historii zdravotnictví, které by se rád věnoval i publikačně.

Zanechte nám zprávu