Guth-Jarkovský Jiří Stanislav

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861–1943) je spojován s pravidly etikety u nás a je znám také jako propagátor sportu. Po absolvování gymnázia vystudoval filozofii v Praze, ze které získal doktorát. Pracoval jako vychovatel v knížecí rodině Schaumburg-Lippe, jejíž pravidla chování ho inspirovala k napsání řady knih se společenskou tematikou. Později vyučoval na gymnáziu v Praze a v Klatovech, stal se generálním tajemníkem Mezinárodního olympijského výboru a spoluautorem olympijské charty. Pracoval také jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka a z této pozice navrhl statut řádu Bílého lva. Byl členem spisovatelské skupiny Máj a překladatelem z francouzštiny a němčiny.

Zobrazuji všech 5 výsledků