: Prosté motivy

zdarma
Dostupné formáty: PDF  EPUB  PRC 
Počet stran: 68

Anotace

Formálně jsou verše rozděleny do čtyř oddílu (Jarní, Letní, Podzimní a Zimní) a jejich ladění odpovídá obdobným přírodním náladám.

Štítky

poezie

Autor

Zakladatel českého fejetonu. Jeho prozaické dílo, ačkoli zdaleka nedosahuje kvalit jeho poezie, bylo oceňováno již za jeho života. Je spjato s Prahou (například Povídky malostranské). Patří k nejvýznamnějším autorům české literatury vůbec. Básnické dílo je plné skepse a pesimismu, který občas zachází až k hranicím nihilismu. Jazyk jeho literárního díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převrací slovosled. Zdůraznění děje provádí opakováním výrazů. Příslovce dává na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen. Jeho básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno, a jeho kvality začaly být běžně uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti.

Zanechte nám zprávu