Goethe Johann Wolfgang

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) byl německý spisovatel, básník a dramatik. Po studiu práv pracoval krátce jako právník, později ale působil v politice, nejprve jako dvorní rada a poté jako ministr státní správy Sasko-výmarského vévodství. Jako mladý se seznámil s filozofem Johannem Gottfriedem Herderem, který ho velice ovlivnil, později navázal úzký vztah také s básníkem a spisovatelem Friedrichem Schillerem. Hodně cestovala a ve vyšším věku navštěvoval i Čechy, zejména západočeské lázně. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří kniha Utrpení mladého Werthera.

Zobrazuji všech 6 výsledků