Erben Karel Jaromír

Karel Jaromír Erben (1811–1870) básník a sběratel českých lidových písní a pohádek, jazykovědec, historik, právník a archivář. Po ukončení gymnázia v Hradci Králové odešel do Prahy, kde absolvoval právnická studia. (Během nich se seznámil s K. H. Máchou a později také F. Palackým, s nímž pak spolupracoval do konce života.) Působil jako člen komise Matice české a podílel se na formování spisovné češtiny. Dále pracoval jako překladatel pro zemskou vládu, jako sekretář dnešního Národního muzea a v roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Od roku 1864 až do smrti zastával vysokou úřednickou funkci.

Zobrazuji všech 5 výsledků