: Práva Starého Města pražského

15 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 25
ISBN:   978-80-7495-287-6 (PDF)
978-80-7495-288-3 (ePUB)
978-80-7495-289-0 (MOBI)

Anotace

Historický dokument sepsaný v dobách husitských, zřejmě za knížete Sigmunda Korybuta Litevského. Ačkoli se tato práva nikdy nedočkala královského potvrzení, staroměstský magistrát k nim nezřídka, zvláště pak v nejasných případech, přihlížel až do 17. století. Vycházejí z prvotního pramene, tedy z nejstarší knihy privilegií Starého Města pražského, odkud jsou známa i práva Soběslavova.

Autor

Pod jménem e-bohém najdete na JINÝCH KNIHÁCH e-knihy a další dokumenty, které nelze připsat žádnému z konkrétních autorů.

Zanechte nám zprávu