Gürlich Richard

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde postupně získal akademické tituly Mgr. (1996), Ph.D. (2003) a JUDr. (2004). Je členem České advokátní komory a Mezinárodní asociace pro smluvní a komerční management IACCM. Specializuje se na obchodní právo, informační technologie, právní vztahy k nemovitostem a pracovní právo. V roce 2012 byl vyhlášen prestižními časopisy ACQ a Intercontinental Finance Magazine právníkem roku v České republice. Je zakladatelem Advokátní kanceláře Gürlich & Co., která je členem Evropské asociace právních kanceláří (AEL). Nabízí poradenské služby, sepisuje potřebné dokumenty a zabezpečuje vypracování posudků a právních rozborů. Specializuje se především na následující oblasti práva: obchodní transakce, nemovitosti, duševní vlastnictví, společenstevní a podnikatelské právo, občanské právo, obchodně a civilněprávní spory, veřejné zakázky a pracovní právo.

Zobrazen jediný výsledek