15 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 23
ISBN:   978-80-7495-416-0 (PDF)
978-80-7495-417-7 (ePUB)
978-80-7495-418-4 (MOBI)

Anotace

Pásmo z roku 1912 otevírá básnickou sbírku Alkoholy a je autorovým zřejmě nejznámějším dílem. Dokonale symbolizuje básníkovu tvorbu, jeho surrealistické vidění a avantgardní cítění. V díle, které ovlivnilo generace básníků, se Apollinaire pokouší zachytit proud představ, pocitů a úvah, jenž se před ním spontánně vynořuje. V jeho mysli se prolínají časové roviny a místa děje a čtenář tuto hru prožívá společně s ním.

Autor

Guillaume Apollinaire (1880–1918) byl francouzský básník, dramatik a anarchista polského původu. Jeho matka byla polská šlechtična. Bojoval v první světové válce, kde byl těžce raněn. Zemřel v poměrně nízkém věku v Paříži během pandemie tzv. španělské chřipky.

Je považován za jednoho ze zakladatelů moderní francouzské poezie a významného propagátora avantgardy v umění. Básnické sbírky Alkoholy, které otevírá slavné Pásmo, a Kaligramy se staly mezníkem ve vývoji a chápání poezie na přelomu 19. a 20. století.

Zanechte nám zprávu