: Občanský zákoník

51 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 512
ISBN:   978-80-7495-086-5 (PDF)
978-80-7495-087-2 (ePUB)
978-80-7495-088-9 (MOBI)

Anotace

Nový občanský zákoník, který byl přijat v roce 2012 a vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, zásadním způsobem mění dosud platnou kodifikaci vztahů mezi občany. Právní norma má přes tři tisíce paragrafů a více než 600 normostran. Seznámit by se s ním měli všichni, neboť každého občana České republiky se zákon bytostně dotýká.

Na JINÝCH KNIHÁCH si nový občanský zákoník můžete stáhnout ve verzích pro čtečky (EPUB a MOBI) a ve formátu PDF určeném pro počítače i tablety.

Autor

V České republice každý rok vznikají stovky zákonů a jiných právních norem. Procházejí složitým legislativním procesem a ovlivňují nejrůznější oblasti našeho každodenního života. Na JINÝCH KNIHÁCH vás postupně seznamujeme s nejvýznamnějšími z nich. Dochází-li k novelizaci, jsou e-knihy s příslušnými zákony aktualizovány.

Zanechte nám zprávu