: Člověk moudrý, člověk milovaný

71 Kč
Nakladatel: Pavel Kohout
Dostupné formáty: EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 77
ISBN:   978-80-7570-040-7 (PDF)
978-80-7570-038-4 (ePUB)
978-80-7570-039-1 (MOBI)

Anotace

V současné době si stále více, zejména mladých lidí uvědomuje, že nejenom chlebem živ je člověk, a projevují zájem o duchovní věci. Mnozí z nich obrací svou pozornost i ke křesťanskému učení. A je to tak dobře, neboť evropská civilizace a kultura posledních dvou tisíc let je především křesťanskou civilizací a kulturou. Tito lidé se však právem ptají, jak začít, jak si vybrat jednu z velkého množství církví působících v naší zemi nebo na celém světě. Začít je třeba tím, co spojuje křesťany celého světa, a to četbou a studiem Bible, neboť na Bibli je nutno pohlížet jako na studnici nepřeberné moudrosti, která nás učí, jak máme žít podle křesťanských zásad. V knize se seznámíte s některými myšlenkami světových učenců a křesťanských mystiků, myslitelů a filozofů. Autor se dále v knize zamýšlí nad některými biblickými citáty, nad dobrem a zlem, nad Božími zákony a nejvyšším vesmírným zákonem Boží milosti. Najdete zde rovněž pojednání o lidském zdraví a vztahu člověka k rodině a přírodě.

Autor

Jiří Glet je absolventem právnické fakulty UJEP v Brně. Již desítky let se zabývá českou a evropskou historií, kulturou, uměním, historickými pamětihodnostmi a přírodními krásami. Je autorem několika průvodců, historických, dětských i humoristických knih. Mimo jiné píše články o architektuře pro magazín http://www.art9.cz/.

Zanechte nám zprávu