: Sons and Lovers

73 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 459
ISBN:   978-80-7495-413-9 (PDF)
978-80-7495-414-6 (ePUB)
978-80-7495-415-3 (MOBI)

Anotace

Autobiografický román anglického spisovatele, který svou tvorbou a především románem Milenec lady Chatterleyové dokázal rozdělit čtenářskou obec i kritiku na své obdivovatele i zapřisáhlé odpůrce, z roku 1913. Dnes již však není pochyb, že D. H. Lawrence paří k nejvýraznějším literátům 20. století. V románu Sons and Lovers, který si můžete stáhnout v anglickém originále, vypráví o složitém citovém poutu mezi synem a matkou a dílo zároveň představuje silnou studii hornické komunity, rodiny jako celku i prvních sexuálních zkušeností.

Autor

Anglický romanopisec, povídkář, básník a dramatik David Herbert Lawrence (často se zkracuje na H. D. Lawrence; 1885–1930) se narodil v průmyslovém kraji poblíž Nottinghamu. V tomto městě také absolvoval univerzitu a následně na ní vyučoval, než se po roce 1913 začal věnovat výhradně literatuře.

Jeho otec byl horník a matka ho vychovávala puritánsky, takže jeho pozdější umělecká kariéra nemohla zůstat neovlivněna tímto prostředím. V roce 1919 se vydal na cesty a procestoval nejen Evropu, ale také Austrálii a Nový Zéland a Mexiko. Díky F. M. Fordovi pronikl do londýnských literárních kruhů a před 1. světovou válkou se oženil s německou aristokratkou Friedou Weekleyovou.

Ve své experimentální próze se věnoval zejména vztahům mezi muži a ženami a vedle citové stránky zdůrazňoval instinkty, vášně a sexuální rovinu. Byl velmi plodným autorem, básnické dílo čítá více než tisíc stran textů, proslul ale zejména jako spisovatel povídek a novel. Zemřel na tuberkulózu ve svých 44 letech.

Zanechte nám zprávu