: Příběh statistiky

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 52
ISBN:   978-80-250-2517-8 (PDF)

Anotace

Populárně-naučná kniha Příběh statistiky, obrazová publikace Českého statistického úřadu vydaná k 95. výročí narození ČSÚ, sleduje cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost.

Čtenář v ní najde např. informace jak a na co se zaznamenávaly údaje v pravěku, co zajímalo vládce ve starověku, čím byla statistika užitečná středověkým panovníkům, jak rozsáhlé uplatnění našla v novověku a mnoho dalších zajímavostí.

Část publikace je věnována i historii sčítání lidu na území dnešní České republiky, a to od prvních celonárodních soupisů v druhé polovině 18. století až po poslední sčítání v roce 2011. Každá kapitola je doplněna bohatým obrazovým materiálem.

Štítky

statistika, historie

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu