: Plánovaný nedostatek aneb Vyprávění o normalizaci

33 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 56
ISBN:   978-80-7495-428-3 (PDF)
978-80-7495-429-0 (ePUB)
978-80-7495-430-6 (MOBI)

Anotace

Vyprávění přenese čtenáře do období let 1968 až 1989, pro které se vžilo pojmenování normalizace. Autor tuto dobu zažil v plné síle a pohlíží na něj z pozice úspěšného podnikatele, který po revoluci vybudoval fungující podnik. Také zhruba dvacetileté rozpětí bylo o podnikavosti, byť v poněkud jiném, přeneseném a značně zvráceném významu. Zkušenost daná nejen autorovým věkem, ale také jeho manažerskými schopnostmi tak zprostředkovává pohled Luďka Dembovského na absurditu budování socialismu, kdy všechno bylo všech, hospodářství (přesněji nedostatek) se plánovalo a ve funkcích ředitelů státních podniků se uvelebovaly nomenklaturní kádry.

„Především je nutno ujasnit, že v socialismu měly peníze trochu jiný charakter než dnes. Socialistické podniky si navzájem neplatily, takže peníze existovaly jako směnný prostředek jen mezi občany a státem. Fyzické peníze, to znamená mince a bankovky, byly používány na mzdy, dále na tzv. cestovní náhrady a v minimálním rozsahu na tzv. drobná vydání. Vše ostatní probíhalo bez peněz. Podniky si posílaly faktury, ale nikdy si na jejich základě neposílaly peníze. Otázka nabídky a poptávky nehrála mezi podniky roli. Ceny určovala nikoliv poptávka, ale nejvyšší cenový úřad, a co mají firmy vyrábět, určoval úřad plánovací. Ten např. výrobci nočníků zadal plán vyrobit 5000 kusů za rok. Když se vyrobilo 5020 kusů, byl to nadplán, ke splnění stačilo těch 5000. Když se jich udělalo méně, podnik neplnil a třeba neměl prémie, tj. příplatek k normálním mzdám. Podrobný popis socialistického hospodářství by jistě měl kulturně-historickou cenu, ale není to to, co zde hodlám rozebírat. Objektivně je to systém blbý, označitelný jako plánovaný nedostatek. Lapidárně řečeno, když úředník blbě odhadne spotřebu nočníků, tak třeba nemají děti do čeho kakat a nočníky shánějí lidé po babičce nebo ve vetešnictví. Opačná chyba, je-li množství příliš vysoké, by normálně znamenala plné sklady nočníků, které nikdo nechce. Naštěstí se to našemu státu nemohlo stát, protože Sovětský svaz, který měl nedostatek úplně všeho, cokoliv odkoupil, ovšem za ceny, které si sám vymyslel.“

Autor

Ing. Luděk Dembovský (narozen 1929 v Plzni) bydlel do osmnácti let v Plzni, kde studoval reálné gymnázium na Mikulášském náměstí. Původně to byla reálka, ale Němci reálky zrušili a přejmenovali na reálná gymnázia. Po maturitě odešel do Prahy na VŠE, kde po ukončení školy už zůstal. Nejprve nastoupil na umístěnku v Hrudkovnách Praha a později sloužil u PTP v Nepomuku. Po vojně pracoval na stavbách (např. letiště Mošnov). V roce 1956 přešel do školství a byl profesorem elektrotechniky na průmyslové škole. V té době publikoval odbornou literaturu a učebnice. V roce 1990 založil firmu, která se zabývá filtrační a čisticí technikou. V roce 2012 vydal knihu Tom Storm a Kaddáfího zlato, V roce 2013 mu vyšel titul Pohádky pro mé děti. V současné době vydává detektivní povídky u různých vydavatelů a píše další knihu o Tomu Stormovi.

Zanechte nám zprávu