: Paradise Regained

23 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 60
ISBN:   978-80-7495-683-6 (PDF)
978-80-7495-684-3 (ePUB)
978-80-7495-685-0 (MOBI)

Anotace

Ráj znovu získaný je poéma anglického básníka Johna Miltona, která navazuje na mnohem známější a také asi trojnásobně delší báseň Ztracený ráj. Zatímco ve Ztraceném ráji používá Milton složité jazykové konstrukce a dekorativní styl, v jeho pokračování je uměřenější a zdánlivě jednodušší. Hlavní myšlenka poémy je soustředěna kolem znovuzískání ráje, takže to, co minule bylo ztraceno, bude nyní získáno zpět. Ježíš se tak v průběhu děje střetává se Satanem a musí nad ním zvítězit.

Báseň si můžete stáhnout v anglickém originálu.

Autor

Anglický barokní básník John Milton (1608–1674) se proslavil zejména svou básní Ztracený ráj, které katolická církev zařadila na index. Jeho dílo je ale mnohem rozsáhlejší, přestože jeho velkou část musel kvůli slepotě diktovat. Vedle toho je považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků, protože se díky podpoře svého otce mohl věnovat studiu historie, politiky, teologie a literatury.

Zanechte nám zprávu