: On the Origin of Species

44 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 347
ISBN:   978-80-7495-032-2 (PDF)
978-80-7495-033-9 (ePUB)
978-80-7495-034-6 (MOBI)

Anotace

Dílo O původu druhů (nebo též O vzniku druhů), plným anglickým názvem On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (česky O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život) znamenalo významný milník pro rozvoj moderní biologie. Charles Darwin v něm přeložil velké množství argumentů dokazujících, že rozmanitost živočišných druhů na Zemi vznikla postupným vývojem a rozrůzňováním druhů se společnými předky. Jeho teorie je postavena na přesvědčení, že v přírodě přežijí jedinci, kteří jsou životním podmínkám přizpůsobeni lépe. Probíhá tak mezi nimi přirozený výběr.

Spis si můžete stáhnout v původním, anglickém znění.

Autor

Charles Darwin (1809–1882), britský přírodovědec, byl synem lékaře a vnukem botanika, takže byl k vědecké práci přímo předurčen. Během výzkumné plavby kolem světa shromáždil velké množství materiálu, který se stal základem jeho evoluční teorie.

Zanechte nám zprávu