: Nový občanský zákoník v kostce

zdarma
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 127
ISBN:   978-80-7495-164-0 (PDF)
978-80-7495-165-7 (ePUB)
978-80-7495-166-4 (MOBI)

Anotace

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, představuje v české legislativě přelomový krok, protože nahradil nejen původní občanský zákoník, ale zároveň celou řadu dalších zákonů, mimo jiné i zákoník obchodní, protože jeho tvůrci se snažili v občanské kodifikaci popsat obecné vztahy mezi osobami bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické, nebo právnické.

Nový civilní kodex zároveň zavedl do právní teorie i praxe velké množství nových termínů, z nichž mnohé převzal z historického pojmenování právních vztahů. Jinou terminologii upřesnil, předefinoval nebo nově pojmenoval, aby lépe vyhovovala potřebám moderního práva.

Tato kniha vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Každá kapitola obsahuje kromě samotného textu navíc v úvodu shrnutí nejdůležitějších termínů, s nimiž se v příslušné části setkáte.

Autor

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde postupně získal akademické tituly Mgr. (1996), Ph.D. (2003) a JUDr. (2004). Je členem České advokátní komory a Mezinárodní asociace pro smluvní a komerční management IACCM. Specializuje se na obchodní právo, informační technologie, právní vztahy k nemovitostem a pracovní právo.

V roce 2012 byl vyhlášen prestižními časopisy ACQ a Intercontinental Finance Magazine právníkem roku v České republice.

Je zakladatelem Advokátní kanceláře Gürlich & Co., která je členem Evropské asociace právních kanceláří (AEL). Nabízí poradenské služby, sepisuje potřebné dokumenty a zabezpečuje vypracování posudků a právních rozborů. Specializuje se především na následující oblasti práva: obchodní transakce, nemovitosti, duševní vlastnictví, společenstevní a podnikatelské právo, občanské právo, obchodně a civilněprávní spory, veřejné zakázky a pracovní právo.

Možná vás budou zajímat i následující e-knihy

Zanechte nám zprávu