: Edudant a Francimor

69 Kč
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 119
ISBN:   978-80-7495-603-4 (PDF)
978-80-7495-604-1 (ePUB)
978-80-7495-605-8 (MOBI)

Anotace

Pohádkový příběh o Edudantovi a Francimorovi, dvou synech státem koncesované kouzelnice Madame Istar Halabáby, zavede nejen hlavní hrdiny, ale i školní mládež, mezi niž je vyšle pan školní inspektor, aby se naučili mluvnici, do loupežnického brlohu, vodnické říše, na dvůr lidožroutského krále Dyldylbuma i mezi námořníky. A to všechno jenom proto, že všichni pátrají po ztraceném Francimorovi.

Karel Poláček útlou, ale humorem a roztodivnostmi nabitou knížkou dokazuje, že je mistr vyprávění a že vedle svých nesmrtelných povídek a románů byl schopen oslovit i dětského čtenáře. Příběh ostatně vznikl tak, že Poláček rozvinul jeho první obrysy na procházkách s vlastními dětmi, které pohádku vyžadovaly. A protože byl nejen mistr vyprávění, ale také schopný fabulátor, podařilo se mu stvořit pohádku, která právem patří mezi literární skvosty.

Autor

Karel Poláček (1892–1945) byl československý spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů humoristické prózy, a novinář.

Pocházel z českožidovské rodiny, jeho otec byl obchodník. Studoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, odkud však byl vyloučen, maturitní zkoušku nakonec složil v Praze. Poté se přihlásil na právnickou fakultu, ale studium ukončila 1. světová válka. Po nástupu do armády prošel ruskou a italskou frontou a na jejím konci se ocitl v srbském zajetí.

Po skončení 1. světové války začal psát do satirických časopisů a od roku 1922 se zařadil k okruhu autorů sdružených kolem Lidových novin. Německá okupace v roce 1939 znemožnila Poláčkovi pracovat v novinách. Ve stále tíživější situaci ještě stačil odeslat dceru do bezpečí do Anglie, sám však byl se svou družkou v roce 1943 deportován do terezínského ghetta a o rok později byli zařazeni do transportu do koncentračního tábora Osvětim. Oproti původním předpokladům Karel Poláček nezahynul v Osvětimi, ale 21. ledna 1945 v táboře Gleiwitz.

Zanechte nám zprávu