: Doing Business 2019

zdarma
Nakladatel: The World Bank
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 2

Anotace

Již 16. vydání „vlajkové lodi“ Světové banky, publikace srovnávající regulace podnikatelského prostředí ve 190 ekonomikách celého světa. Studie se zabývá 11 nejrůznějšími oblastmi zahrnujícími například složitost zahájení podnikání, registraci vlastnictví, placení daní a regulacemi na trhu práce.

Autor

Spoluvydavateli ročenky Doing Business jsou Světová banka (World Bank, WB) a Mezinárodní finanční korporace (IFC, International Finance Corporation). Zatímco prvně jmenovaná instituce poskytuje půjčky a konzultace státním projektům, IFC vznikla jako soukromá instituce ve vlastnictví členských států WB a zaměřuje se na financování soukromých projektů.

Zanechte nám zprávu