: Bylo za komunistů lépe?

59 Kč
Nakladatel: Pavel Kohout
Dostupné formáty: EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 82
ISBN:   978-80-7570-100-8 (PDF)
978-80-7570-098-8 (ePUB)
978-80-7570-099-5 (MOBI)

Anotace

Tato kniha je malým příspěvkem k polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. Někteří šli dokonce tak daleko, že vydávají dobu reálného komunismu v Československu za zlaté období hospodářské prosperity. Lidem tak po letech hrozí, že se opět spálí o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to, co bylo v komunistickém hospodářství špatné a nevalné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být ale populárně-naučným doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá odvrácenými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si zrovna nepřikrádal a nebyl funkcionářem.

Autor

Hynek Řihák (*1979) žije v Brně. Pracuje dlouhodobě ve strojírenství. Ve volném čase se autor zabývá hospodářskými a sociálními dějinami 19. století, komunismu a nacionálního socialismu. Publikuje ve Vlastivědném věstníku moravském

Zanechte nám zprávu