: Božská komedie

zdarma
Dostupné formáty: PDF  EPUB  PRC 
Počet stran: 611

Anotace

Božská komedie popisuje ve třech částech alegorickou pouť duše, jednotlivce i lidstva k Bohu a ke spáse. V té první (Peklo) básník přichází do temného hvozdu, kde se setká se třemi šelmami, posléze zbloudí a jeho cesta zcela přirozeně vede do pekla. V tomto prostoru, kterým ho provází Vergilius, se setkává jak s některými svými přáteli, tak i odpůrci. Peklo je složitě rozděleno podle míry provinění i délky trestu na devět kruhů, v nichž se pohybují lakomci, kacíři, násilníci, zrádci a vrahové, na jeho samotném dně pak sídlí Lucifer. Ve druhém oddílu (Očistec) Dante na ostrově s kuželovitou horou musí projít sedm pásem hříchů a poté se ocitne v rajském lese, kde se ho ujímá milovaná Beatrice. Básník zpytuje své konání a skutky, je symbolicky očištěn vodou z říčky, která zde protéká, a poté je mu povoleno vystoupit až k samotnému prahu ráje. V závěrečném zpěvu (Ráj) Dante putuje devíti sférami blaženosti, aby konečně získal naději vrátit se do rodné Florencie jako básník, jenž tam napíše svůj životní text.

Štítky

středověk, poezie

Autor

Dante Alighieri, italský básník, narozený v květnu 1265 ve Florencii, zemřel 13. 9. 1321 v Ravenně.

Zanechte nám zprávu