zdarma
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 27
ISBN:   978-80-87815-90-8 (PDF)
978-80-87815-91-5 (ePUB)
978-80-87815-92-2 (MOBI)

Anotace

Próza plná myšlenek, asociací a rýmů, které dohromady dávají jeden sice nekompaktní, ale o to záhadnější text, při jehož čtení si čtenář uvědomí, že vrstvy mysli a jazyka mohou být opravdu mnohovrstevnaté.

Dnes již zkušený autor napsal tento text jako dvacetiletý a místy vám možná přijde, že to tehdy s písmenky a slovy ještě neuměl. Nenechte se však mýlit: tato krátká próza je exkurzí do lidské psychiky. William van der Maarssonhoek popisuje běžné životní situace tak, jak mu přijdou pod ruku, a se stejnou lehkostí se vypořádává i s asociacemi, z nichž v této útlé knížce jedna stíhá druhou. O jednotlivých příbězích a lidech, kteří se v povídce Bez celler skrývají, se můžeme s větším či menším úspěchem dohadovat, jedno je ale jisté – najdeme v nich náznaky milostného vzplanutí, nenávisti, úcty i opovržení.

Autor

Pod pseudonymem William van der Maarssonhoek, způli skládajícím hold zejména Shakespearovým sonetům a neutuchajícímu tvůrčímu potenciálu klasika dramatu a způli nostalgicky odkazujícím na jinošské putování po Nizozemsku, se skrývá současný (ročník 1973) básník a příležitostný piják vína. Začal publikovat pozdě, o to však intenzivněji se básnickému a částečně také spisovatelskému umění věnuje. Jeho sbírky publikují JINÉ KNIHY exkluzivně.

Zanechte nám zprávu