: Zahraniční obchod ČR v roce 2013

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 134
ISBN:   978-80-250-2563-5 (PDF)

Anotace

Poměrně rozsáhlá dvojjazyčná (česko-anglická) publikace Českého statistického úřadu shrnuje a v přehledných tabulkách a grafech uvádí všechna podstatná čísla týkající se českého zahraničního obchodu za rok 2013. Údaje jsou členěny podle jednotlivých zemí, s nimiž čeští exportéři a importéři obchodují, podle oborů i podle jednotlivých období roku.

Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou data získávaná celními orgány. Od roku 2004 zajišťuje jejich sběr a prvotní kontrolu Celní správa České republiky, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění dat provádí Český statistický úřad.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu