: Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2014

zdarma
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 22

Anotace

Podrobná analýza Českého statistického úřadu shrnující vývoj české ekonomiky v roce 2014. Publikace obsahuje údaje týkající se výkonnosti jednotlivých odvětví, vnějších ekonomických vztahů, cen, trhu práce, měnových podmínek a státního rozpočtu, to vše nejen v textech, ale i v přehledných grafech.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu