: Statistická ročenka České republiky 2016

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 824
ISBN:   978-80-250-2726-4 (PDF)

Anotace

Nejzásadnější publikace Českého statistického úřadu, která na několika stech stranách každoročně mapuje vývoj České republiky na mnoha ukazatelích. Čtenář může v tabulkách, grafech a přehledných textech sledovat a porovnávat čísla týkající se demografie, ekonomiky, kultury i společnosti. Ročenka vychází ve dvojjazyčné verzi, česky a anglicky.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu