: Statistická ročenka České republiky 2015

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 800
ISBN:   978-80-250-2638-0 (PDF)

Anotace

Stěžejní publikace Českého statistického úřadu, vydávaná každoročně, která na stovkách stran v přehledných tabulkách a grafech přináší informace o vývoji české ekonomiky a společnosti z pohledu statistiků.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu