: Statistická ročenka České republiky 2012

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 824
ISBN:   978-80-250-2253-5 (PDF)

Anotace

Zásadní publikace Českého statistického úřadu, která každoročně přináší aktuální statistická data. Statistická ročenka 2012 je již dvacátým svazkem celostátní statistické ročenky za dobu existence samostatné České republiky od roku 1993. Ročenka je v českém a anglickém jazyce.

Štítky

statistiky, Česko

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu