: Proč nejsem komunistou

zdarma
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF  EPUB  MOBI  ePDF 
Počet stran: 15
ISBN:   978-80-7495-796-3 (PDF)
978-80-7495-797-0 (ePUB)
978-80-7495-798-7 (MOBI)

Anotace

V roce 1924 uspořádal Ferdinand Peroutka v tehdy nově vzniklém časopise Přítomnost anketu mezi několika českými intelektuály o sílícím vlivu komunismu a komunistické strany. Na toto téma se v ní vyjádřila desítka Peroutkových současníků, mezi jinými Karel a Josef Čapkové, Jan Herben nebo Fráňa Šrámek. Nejobsáhlejší odpověď na otázku Proč nejsem komunistou přinesl spisovatel Karel Čapek.

Autor

Karel Čapek (1890–1938), spisovatel, novinář a dramatik, intelektuál. Studoval gymnázium v Hradci Králové, odkud nuceně přestoupil do Brna, a odmaturoval v Praze. Poté absolvoval Filozofickou fakultu v Praze, studoval v Berlíně a Paříži a obhájil doktorát v Praze.

Psal do Národních listů, do Lidových novin, pracoval jako divadelní dramaturg a režisér Divadla na Vinohradech a stal se prvním předsedou československého PEN klubu. Po mnichovské dohodě v roce 1938 se jeho svět prakticky zhroutil. Jakožto člověk s četnými kontakty v cizině se stal jednou z hlavních tváří odporu proti nastupujícímu nacismu. Pouze jeho předčasná smrt ho uchránila před zatčením, které připravovalo gestapo.

Zanechte nám zprávu