: Pozdě k ránu

zdarma
Dostupné formáty: PDF  EPUB  PRC 
Počet stran: 37

Anotace

Autor se snaží o čistou kantilénovou formu a v mnohém zde nacházíme stejné pojetí jako např. u Jiřího Karáska ze Lvovic. Pro autora je charakteristické částečné používání symbolických výrazů, jimiž se pokouší zpřítomnit svůj vlastní osud, kterými dosahuje mystického až vizionářského účinu.

Autor

Český básník, kritik a výtvarník. Narozen 24. (29.) 8.1874 v Praze, zemřel 15.6.1898 tamtéž. Lyrický básník, představitel symbolismu a dekadence z okruhu Moderní revue, výtvarník a výtvarný kritik, ilustrátor.

Zanechte nám zprávu