: Informační společnost v číslech

zdarma
Dostupné formáty: ePDF 
ISBN:   978-80-250-2620-5 (PDF)

Anotace

Aktualizované vydání brožurky Českého statistického úřadu přinášející v přehledné formě oficiální statistické údajů o rozvoji informační společnosti v České republice a umožňující srovnání s jednotlivými státy EU. Publikace je rozdělena do šesti kapitol shrnujících informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, přístupu domácností k telekomunikačním a informačním službám, o uživatelích internetu a počítačů, rozšíření, způsobu a míře využívání ICT a vybraných informačních systémů mezi podniky a jejich zaměstnanci, využívání e-governmentu a o vybavení ordinací lékařů informačními technologiemi.

ČSÚ:Informační společnost v číslech

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu