: Historický lexikon obcí ČR 1869–2005 – II. díl

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 624
ISBN:   80-250-1311-1 (PDF)

Anotace

Historický lexikon obcí, vydaný v roce 2006 Českým statistickým úřadem, zachycuje dlouhodobý vývoj sídel a osídlení na našem území počínaje rokem 1869.

Textová část Historického lexikonu obcí, která je obsažena ve II. dílu, poskytuje přehled o všech názvech sídel v České republice v letech 1869 až 2005. Tento přehled zahrnuje téměř 29 tisíc hesel představujících názvy obcí a názvy jejich částí.

Český statistický úřad navazuje vydáním tohoto Historického lexikonu obcí na unikátní dílo statistické literatury, Retrospektivní lexikon obcí 1850–1970, který byl vydán v roce 1978 podle správního členûní k 1. 1. 1972. TvÛrci Historického lexikonu se snaÏili nejen doplnit informace za uplynulá desetiletí do roku 2005, ale také provést revizi veškerých historických dat o obyvatelstvu a domech a revizi informací o územněadministrativním členění a územní příslušnosti obcí a částí obcí.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu