: Historický lexikon obcí ČR 1869–2005 – I. díl

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 760
ISBN:   80-250-1310-3 (PDF)

Anotace

Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005 zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na našem území a období, v němž byla několikrát změněna nejen státoprávní struktura a ústavněprávní charakter státu, ale i jeho územní a správní organizace. Je sestaven podle správního rozdûlení státu k 1. 1. 2005.

První – datová – část lexikonu obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel a počtu domů zjištěných při jednotlivých sčítáních lidu od roku 1869, tj. údaje ze sčítání lidu z let 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001. Údaje o obyvatelích a domech jsou uvedeny za 6 248 obcí a 11 475 částí obcí.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu