: Doing Business 2020

zdarma
Nakladatel: The World Bank
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 149
ISBN:   978-1-4648-1441-9 (PDF)

Anotace

Doing Business 2020 je 17. vydání každoroční studie Světové banky zkoumající předpisy, které pomáhají obchodní činnosti, nebo ji naopak omezují, takřka ve všech zemích celého světa. Poskytuje kvantitativní ukazatele pokrývající 12 oblastí podnikatelského prostředí ve 190 ekonomikách. Cílem série Doing Business je poskytnout objektivní údaje pro použití vládami při vytváření řádných obchodních regulačních politik a podpořit výzkum důležitých rozměrů regulačního prostředí pro firmy.

Autor

Spoluvydavateli ročenky Doing Business jsou Světová banka (World Bank, WB) a Mezinárodní finanční korporace (IFC, International Finance Corporation). Zatímco prvně jmenovaná instituce poskytuje půjčky a konzultace státním projektům, IFC vznikla jako soukromá instituce ve vlastnictví členských států WB a zaměřuje se na financování soukromých projektů.

Zanechte nám zprávu