: Doing Business 2017

zdarma
Nakladatel: The World Bank
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 356
ISBN:   978-1-4648-0984-2 (PDF)

Anotace

Už čtrnácté vydání publikace, ve které Světová banka srovnává podmínky pro podnikání v takřka všech zemích světa z hlediska regulací a legislativních překážek. Dokument bere při hodnocení a sestavování žebříčků v úvahy nejrůznější kritéria, která ovlivňují rychlost založení firmy, flexibilitu pracovního trhu a daňové okolnosti.

Autor

Spoluvydavateli ročenky Doing Business jsou Světová banka (World Bank, WB) a Mezinárodní finanční korporace (IFC, International Finance Corporation). Zatímco prvně jmenovaná instituce poskytuje půjčky a konzultace státním projektům, IFC vznikla jako soukromá instituce ve vlastnictví členských států WB a zaměřuje se na financování soukromých projektů.

Zanechte nám zprávu