: Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 245
ISBN:   978-80-250-2461-4 (PDF)

Anotace

Publikace Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice navazuje na řadu doposud vydaných tzv. historických ročenek. Představuje obsáhlý a velmi komplexní přehled bytové výstavby v letech 1997 až 2012.

Titul je doplněn historickými časovými řadami od roku 1948 a vybranými údaji o bytovém fondu ze sčítání lidu, domů a bytů, která se uskutečnila v letech 1961 až 2011. Pozornost je věnována vlastní bytové výstavbě v naturálním i hodnotovém vyjádření.

V díle není opomenuta ani kvalitativní stránka bydlení, například velikost bytů, jejich vybavení apod. Významná část je zaměřena na hodnocení bytové výstavby v podrobném územním průřezu. Kromě samotné analýzy publikace obsahuje řadu tabulek, grafů a kartogramů.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu