: Čísla z první ruky 2013 – Praha

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 28
ISBN:   978-80-250-2549-9 (PDF)

Anotace

Brožura Českého statistického úřadu mapuje demografická data a hlavní ekonomické údaje za rok 2013 týkající se hlavního města. Na téměř 30 stranách se čtenář dozví informace o počtu a pohybu obyvatelstva Prahy, rozdělené do jednotlivých pražských částí, o zaměstnanosti, ekonomických subjektech, výstavbě a cestovním ruchu. Jedna kapitola je věnována také porovnání cen v hlavním městě a v celé republice, jiná zachycuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Data jsou prezentována v přehledných tabulkách a nechybí srovnání s údaji za Českou republiku, případně časový vývoj v posledních letech.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu