: Česko 15 let v Evropské unii

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 92
ISBN:   978-80-250-2917-6 (PDF)

Anotace

Publikace Českého statistického úřadu, která u příležitosti výročí vstupu České republiky do Evropské unie mapuje nejdůležitější změny, kterými prošla česká společnost a ekonomika během uplynulých let. Kniha přináší srovnání s ostatními členy Unie a důležité zasazení do kontextu celé Evropy.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu