: Básně a jiné práce

zdarma
Dostupné formáty: PDF  EPUB  PRC 
Počet stran: 500

Anotace

První oddíl obsahuje Básně z let 1843-46, jimiž Němcová zahájila svou literární činnost. Do 2. oddílu je zařazen rukopisný zlomek novely "Urozený a neurozený". Třetí oddíl tvoří Prózy ze života lidu, které se dělí na část českou, jihoslovanskou a západní. Česká část obsahuje fejeton "Proroctví lidu" a výňatek z proroctví slepého mládence, dále 4 anekdotické práce a pohádku "Zklamaná naděje, Jihoslovanská a západní část s názvem "Z jižních zemí slovanských a Ze západních zemí obsahuje práce z let 1857-60, jež tvoří 2 větší soubory pohádek, pověstí a článků lidového rázu. 4. oddíl Práce příležitostné, obsahuje nekrolog o J. Frantovi Šumavském a 2 tzv. domažlické listy. 5. odd. tvoří práce: Kávová společnost, Výklad historie, Šalamoun Heršl, Salam čili Květinomluva. Poslední oddíl tvoří překlad 3 dramat (Diblík, pravzor Tartuffa, Vláda a láska).

Autor

Božena Němcová, česká spisovatelka narozená 4. 2. 1820 ve Vídni, zemřela 21. 1. 1862 v Praze. Prozaička, vlastním jménem Barbora, rozená Panklová.

Zanechte nám zprávu