Nakladatelství

Městská knihovna v Praze


Městská knihovna v Praze je veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha a jejím posláním získávání, zpracovávání, uchovávání a poskytování informací, literatury a dalších kulturních hodnot. Zvláštní důraz klade na služby pro rodiče s dětmi, mládež a studenty, služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným. V rámci jednoho z projektů zpřístupňuje Městská knihovna v Praze knihy volných autorů, které publikuje jako e-knihy.

Nejoblíbenější e-knihy tohoto nakladatele

 • Adam Stvořitel
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Adam Stvořitel

  Divadelní hra bratří Čapkových, jejíž hlavní myšlenka spočívá v přesvědčení, že současný svět je špatný a každý pokus jej násilně změnit je marný. Hra, v níž se autoři dostali do slepé uličky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký

  Amazonský proud se skládá ze 14 drobných próz, žánrových obrázků a anekdot. Ve výboru jsou dále tři větší povídky, ve kterých se fantastický a satirický prvek prolíná se skutečností.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Anglické listy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Anglické listy

  Anglie a její svérázní obyvatelé v cestopisných črtách Karla Čapka, které původně vznikaly jako sloupky pro Lidové noviny.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Babička
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Babička

  Vrcholné dílo Boženy Němcové zachycuje autorčiny idylické vzpomínky na dětství prožité v Ratibořickém údolí na Náchodsku v první polovině 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Balady a romance
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Balady a romance

  Dvě známé básnické sbírky, vzniklé v 80. letech 19. století, svým hluboce lidským pojetím patří dnes již k pokladům české literatury.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně
  Josef Václav Sládek

  Josef Václav Sládek:Básně

  Svazek představuje autorovo dílo v jeho rozporuplných detailech a různých životních etapách.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně a jiné práce
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Básně a jiné práce

  Závěrečný svazek literárních prací vydaných ve spisech B. Němcové zahrnuje kromě autorčiných veršů z počátku její literární činnosti též drobnější prózy ze života lidu českých a jižních slovanských zemí.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně bez nadpisů a zlomky
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Básně bez nadpisů a zlomky

  Část básnického díla jednoho z předních představitelů českého romantismu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně příležitostné
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Básně příležitostné

  Část poetického díla jednoho z předních představitelů českého romantismu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně rozličné
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Básně rozličné

  Část poetického díla jednoho z předních představitelů českého romantismu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básně Victora Huga
  Victor Hugo

  Victor Hugo:Básně Victora Huga

  Básnický výbor vydaný v prvním českém překladu původně roku 1874 obsahuje jedny z nejznámějších veršů tohoto francouzského klasika.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Básnické počátky; Překlady
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Básnické počátky; Překlady

  Svazek obsahuje Čapkovu poezii z raného tvůrčího období a zvláště jeho překlady z francouzské poezie.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Boží muka
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Boží muka

  Soubor novel je první samostatnou knihou K. Čapka, knihou, která byla hluboce ovlivněna 1. světovou válkou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Božská komedie
  Dante Alighieri

  Dante Alighieri:Božská komedie

  Rozsáhlá básnická skladba, považovaná za vrcholné dílo evropské středověké literatury, vychází v překladu Vladimíra Mikeše.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Broučci
  Jan Karafiát

  Jan Karafiát:Broučci

  Půvabné vyprávění o svatojánských broučcích, určené mladším dětem. Příběhy ze života svatojánků, kteří mají, stejně jako lidé, kladné i záporné vlastnosti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cesta do středu Země
  Jules Verne

  Jules Verne:Cesta do středu Země

  Klasický dobrodružný román francouzského autora popisuje dramatické příhody neobvyklé výpravy vedené německým vědcem na Islandu v druhé polovině 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cesta kolem Měsíce
  Jules Verne

  Jules Verne:Cesta kolem Měsíce

  Sci-fi román francouzského klasika o výpravě na Měsíc, který byl první do češtiny přeloženou "verneovkou".

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cesta na sever
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Cesta na sever

  Cestopis ze skandinávských zemí z roku 1936.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cesta z Království Českého do Benátek (Díl I.)
  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic:Cesta z Království Českého do Benátek (Díl I.)

  Historický cestopis českého šlechtice z cesty do Svaté země v 16. století vydaný tiskem r. 1854.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cesta z Království Českého do Benátek (Díl II.)
  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic:Cesta z Království Českého do Benátek (Díl II.)

  Historický cestopis českého šlechtice z cesty do Svaté země v 16. století vydaný tiskem r. 1854.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cid
  Pierre Corneille

  Pierre Corneille:Cid

  Hrdinské historické drama francouzského klasika v překladu Jaroslava Vrchlického.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Cikáni
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Cikáni

  Největší z autorových románových děl plné démonické žárlivosti, pomstychtivosti a cikánské romantiky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Císařovy nové šaty
  Hans Christian Andersen

  Hans Christian Andersen:Císařovy nové šaty

  Pohádky dánského klasika H. Ch. Andersena již několik generací okouzlují svou poezií a pochopením lidských osudů.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Císařův slavík
  Hans Christian Andersen

  Hans Christian Andersen:Císařův slavík

  Pohádky dánského klasika H. Ch. Andersena okouzlují již několik generací svou poezií a porozuměním lidským osudům.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Černý Petříček
  Karolina Světlá

  Karolina Světlá:Černý Petříček

  Novela z pražského prostředí 1. poloviny 19. století popisuje příběh lidového mudrlanta, knoflíkáře, jehož osud se prolíná s osudem mladé milenecké dvojice.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Čert a Káča
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Čert a Káča

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Čertův mlýn
  Beneš Metod Kulda

  Beneš Metod Kulda:Čertův mlýn

  Klasická pohádka od významného moravského sběratele podává obraz lidové tvořivosti 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Čertův švagr
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Čertův švagr

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dalimilova kronika
  Dalimil

  Dalimil:Dalimilova kronika

  Historicky cenná první česká kronika ze 14. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dáma skřítek
  Pedro Calderón de la Barca

  Pedro Calderón de la Barca:Dáma skřítek

  Klasická „komedie pláště a dýky“ je jedním z nejznámějších děl španělského barokního klasika. Přeložil Jaroslav Vrchlický.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dášeňka čili život štěněte
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Dášeňka čili život štěněte

  Knížka pro děti o malém nezbedném štěněti od klasika české literatury.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Denník na cestě do Itálie
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Denník na cestě do Itálie

  V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha na cestu do severní Itálie. Jeho společníkem byl Antonín Strobach (1814-1856), pozdější pražský purkmistr, předseda říšského sněmu a právník. Cesta trvala 6 týdnů (někdy ušli denně až 60 kilometrů).

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Denník z r. 1835
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Denník z r. 1835

  O svatodušních svátcích 1835 vyrazil Mácha se svými přáteli na osmidenní výlet do boleslavského kraje. Zvláštní půvab pro něj měly hrady a zříceniny, které na svých cestách kreslil.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Devatero pohádek
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Devatero pohádek

  Dnes již klasické pohádky, plné humoru a lidskosti, ve kterých se prolíná svět kouzel se světem skutečným.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dívčí školství u nás a jinde
  František Drtina

  František Drtina:Dívčí školství u nás a jinde

  Publikace z roku 1905 soustřeďuje mnoho informací o ženském vzdělávání v Rakousko-Uhersku i v dalších zemích, např. ve Spojených státech, ve Švédsku v Německu i Anglii. Autor se soustředí především na vyšší typ studia.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dívka se zlatýma očima
  Honoré de Balzac

  Honoré de Balzac:Dívka se zlatýma očima

  Francouzský klasik v knize popisuje milostný vztah jako instinktivní zápas mezi mužem a ženou, který může i přes vášnivost citu a upřímnou snahu milovat a být milován, skončit tragicky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Divotvorný ubrousek
  Václav Beneš Třebízský

  Václav Beneš Třebízský:Divotvorný ubrousek

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Do dívčích let
  Pavla Moudrá

  Pavla Moudrá:Do dívčích let

  Vyprávění dívenky, pro kterou se s příchodem desátých narozenin mnohé v rodině změní. Ve své knize líčí první svaté přijímání, ale i palčivé otázky po tom, odkud se berou lidé. Půvabná kniha z roku 1913.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Domácí kuchařka
  Magdalena Dobromila Rettigová

  Magdalena Dobromila Rettigová:Domácí kuchařka

  Slavná historická kuchařka obsahuje recepty většinou tradičních českých jídel.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dramata
  Alexander Sergejevič Puškin

  Alexander Sergejevič Puškin:Dramata

  Soubor šesti divadelních her ruského romantického klasika v překladu Otokara Fischera.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Dramatické zlomky
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Dramatické zlomky

  Několik nedokončených divadelních her inspirovaných českými dějinami.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Egmont
  Johann Wolfgang von Goethe

  Johann Wolfgang von Goethe:Egmont

  Romantická historická tragédie německého klasika se odehrává v době nizozemského povstání proti španělské nadvládě v 16. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • F. L. Věk (1. díl)
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:F. L. Věk (1. díl)

  Jeden z nejznámějších románů o českém národním obrození líčí, jak se toto období projevovalo na českém venkově a posléze i v Praze.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • F. L. Věk (2. díl)
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:F. L. Věk (2. díl)

  Jeden z nejznámějších románů o českém národním obrození líčí, jak se toto období projevovalo na českém venkově a posléze i v Praze.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • F. L. Věk (3. díl)
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:F. L. Věk (3. díl)

  Jeden z nejznámějších románů o českém národním obrození líčí, jak se toto období projevovalo na českém venkově a posléze i v Praze.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • F. L. Věk (4. díl)
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:F. L. Věk (4. díl)

  Jeden z nejznámějších románů o českém národním obrození líčí, jak se toto období projevovalo na českém venkově a posléze i v Praze.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • F. L. Věk (5. díl)
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:F. L. Věk (5. díl)

  Jeden z nejznámějších románů o českém národním obrození líčí, jak se toto období projevovalo na českém venkově a posléze i v Praze.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Faust
  Johann Wolfgang von Goethe

  Johann Wolfgang von Goethe:Faust

  Filozofická dramatická báseň německého klasika v překladu Otokara Fischera.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Filosofská historie
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:Filosofská historie

  Novela o životě studentů a maloměstské společnosti v Litomyšli dějově spadá do doby kolem revolučního roku 1848.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hamlet
  William Shakespeare

  William Shakespeare:Hamlet

  Klasické světové drama - tragický příběh syna, mstícího svého zavražděného otce v překladu Josefa Václava Sládka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hanuman
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Hanuman

  Parodický zvířecí epos, tepající povrchní kulturu, která bez rozmyslu a nekriticky napodobuje cizí vzory.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Honorata z Wiśniowských Zapová
  Edvard Jelínek

  Edvard Jelínek:Honorata z Wiśniowských Zapová

  Zápisky z rodinné korespondence a vlasteneckých vzpomínek.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hordubal
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Hordubal

  V tragickém dramatu prostého sedláka, který se stal obětí vraždy, sleduje autor proces hledání pravdy o psychice a činech konkrétního člověka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Host do domu
  Jiří Wolker

  Jiří Wolker:Host do domu

  První básnická sbírka předčasně zemřelého českého básníka, vydaná prvně v roce 1921.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hovory s T. G. Masarykem
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Hovory s T. G. Masarykem

  Kniha o setkáních státníka a spisovatele zachycuje Masarykovy filozofické, etické, politické i obecně lidské zásady.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hrdelní pře, anebo, Přísloví
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Hrdelní pře, anebo, Přísloví

  Próza, která má ve Vančurově díle zvláštní místo – spolu s Rozmarným létem a Lukem královny Dorotky zastupuje úsměvnou složku jeho tvorby.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Hřbitovní kvítí
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Hřbitovní kvítí

  Neruda zobrazil osobní a společenské poměry doby, ve které žil a kterou intenzivně prožíval.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Chytrá horákyně
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Chytrá horákyně

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Informatorium moderní ženy
  Krista Nevšímalová

  Krista Nevšímalová:Informatorium moderní ženy

  Příručka z roku 1905 obsahuje poučení a rady pro ženy, jak si poradit se svým životem manželky, matky, hospodyně i vdovy. Autorka se v jedné z kapitol zmiňuje i o svobodných matkách a nemanželských dětech.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Italské listy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Italské listy

  Soubor cestopisných črt a fejetonů o Itálii, jejím lidu, kultuře a umění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jabloňová panna
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Jabloňová panna

  Tradiční český pohádkový příběh patří ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jak se co dělá
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Jak se co dělá

  Soubor Čapkem redigovaných fejetonů, v nichž autor s věcnou zasvěceností a vtipem vypráví o tom, jak se dělají noviny, divadlo a film.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jak vzniká divadelní hra
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Jak vzniká divadelní hra

  Humorné vyprávění Karla Čapka o tom, jak vzniká divadelní hra, je zároveň průvodcem po zákulisí divadla.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jan Cimbura
  Jindřich Šimon Baar

  Jindřich Šimon Baar:Jan Cimbura

  Hrdinou románu je legendární sedlák, člověk moudrý a spravedlivý, spjatý celým srdcem s přírodou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jan Maria Plojhar
  Julius Zeyer

  Julius Zeyer:Jan Maria Plojhar

  Novoromantický příběh situovaný do Itálie osmdesátých let 19. století, kde hledá klid a ztracené zdraví nevšední mladý Čech.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jitro
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Jitro

  Německé básně K. H. Máchy s paraelním českým překladem.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Jitřní písně
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Jitřní písně

  Básnická sbírka, v níž převažuje sociální lyrika a veršovaná satira. Autor se zde staví do role mluvčího národa. Básně mají meditativní charakter, vycházejí z básníkových úvah.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kalendář
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Kalendář

  Kniha vznikla z oddychových fejetonů o ročních dobách, počasí, zahradnických radostech a strastech. Čapek se tu však neutápí v idyle života malého českého člověka a zahrádkáře.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Karlův Týn
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Karlův Týn

  Jeden z oddílů zamýšleného dějepravného románu, který se měl jmenovat Kat. Ten byl rozdělen na čtyři části: Křivoklád, Valdek, Vyšehrad a Karlův Týn.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kniha apokryfů
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Kniha apokryfů

  Příběhy filozoficky traktované, v nichž autor dává biblické, historické či klasické literární látce soudobé vyznění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kniha džunglí
  Rudyard Kipling

  Rudyard Kipling:Kniha džunglí

  Zvířecí epos odehrávající se až na dva příběhy v indické džungli. Kniha obsahuje sedm novel, které jsou uvedeny krátkou básní. Hlavním hrdinou vyprávění je indický chlapec Mauglí, kterého unesl z vesnice lidožravý tygr.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Knihy veršů
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Knihy veršů

  Básnická sbírka z roku 1867 částečně navazuje na Hřbitovní kvítí a vznikla sloučením tří drobnějších sbírek. Vycházela též pod jménem Kniha veršů výpravných.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Konec starých časů
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Konec starých časů

  Úsměvné vyprávění o tragikomických příhodách ruského emigranta Megalrogova, který je obdobou barona Prášila, ale zároveň je i trochu z rodu dona Quijota a dona Juana.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Korespondence (1)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Korespondence (1)

  Soubor korespodence Karla Čapka, služební, veřejné i intimní.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Korespondence (2. díl)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Korespondence (2. díl)

  Soubor korespodence Karla Čapka, služební, veřejné i intimní.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kosmůw letopis český
  Kosmas

  Kosmas:Kosmůw letopis český

  Text Kosmovy Kroniky Čechů – nejstarší české kroniky a nejvýznamnějšího díla českého středověkého dějepisectví a literatury.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kovář Paška
  Václav Říha

  Václav Říha:Kovář Paška

  Pohádka Václava Říhy.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Krakatit
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Krakatit

  Fantastický román o mladém inženýrovi, který se snaží zabránit zneužití svého nebezpečného vynálezu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Krakonošova zahrada
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Krakonošova zahrada

  Kniha prvního mládí, které v údolí Úpy nalezlo krásu světa.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Král Lávra
  Karel Havlíček Borovský

  Karel Havlíček Borovský:Král Lávra

  Satirická básnická skladba z počátku 50. let 19. století, v níž se Havlíček inspiroval pohádkou o králi s oslíma ušima.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kritika slov
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Kritika slov

  Výbor z publicistických článků o kultuře jazyka a úvah o dobovém politickém a společenském dění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Krysař
  Viktor Dyk

  Viktor Dyk:Krysař

  Básnická povídka inspirovaná romantickým saským motivem ze 13. století o krysaři, který očistil na žádost občanů hanzovní město Hameln od krys.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Křesadlo
  Hans Christian Andersen

  Hans Christian Andersen:Křesadlo

  Pohádky H. Ch. Andersena, dánského klasika, již několik generací okouzlují svou poezií a pochopením lidských osudů.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Křest sv. Vladimíra
  Karel Havlíček Borovský

  Karel Havlíček Borovský:Křest sv. Vladimíra

  Satirická báseň, v níž autor pod alegorickou rouškou útočí na despotismus a náboženské tmářství za Bachova absolutismu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kříž u potoka
  Karolina Světlá

  Karolina Světlá:Kříž u potoka

  Vesnický román z Podještědí, jehož dramatický půdorys tvoří místní pověst o bratrovraždě a o rodovém prokletí, přecházejícím z pokolení na pokolení.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kubula a Kuba Kubikula
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Kubula a Kuba Kubikula

  Půvabná knížka o malých dětech a jejich kamarádech medvědovi, medvědářovi a strašidýlku Barbuchovi.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kvas Baltasarův
  Pedro Calderón de la Barca

  Pedro Calderón de la Barca:Kvas Baltasarův

  Divadelní hra španělského barokního klasika zpracovává známý starozákonní příběh o potrestání zpupného babylonského krále. Přeložil Jaroslav Vrchlický.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Květena jarní
  Josef Kořenský

  Josef Kořenský:Květena jarní

  Populárně-naučný botanický spis z pera českého cestovatele, přírodovědce a učitele. Stručná charakteristika rostlin, keřů a stromů rozkvétajících na jaře.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Kytice
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Kytice

  Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 19. století vyrostla z důkladného studia lidové tvorby a řeší mravní vztahy člověka k životu a osudu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Labyrint světa a ráj srdce
  Jan Amos Komenský

  Jan Amos Komenský:Labyrint světa a ráj srdce

  Satirická alegorie významného českého filozofa a pedagoga prostřednictvím symbolů přibližuje fungování společnosti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Lakomec
  Molière

  Molière:Lakomec

  Komedie francouzského klasika v překladu Jaroslava Vrchlického.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Láska
  Růžena Jesenská

  Růžena Jesenská:Láska

  Milostný román známé autorky z počátku 20. století, v němž je místo pro vášnivou lásku i mravoučné ponaučení.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Lásky hra osudná
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Lásky hra osudná

  Jednoaktová divadelní hra z roku 1910 je společným dílem bratří Čapků a je inspirována komedií dell´arte.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Lékař své cti
  Pedro Calderón de la Barca

  Pedro Calderón de la Barca:Lékař své cti

  Komedie barokního klasika vypráví příběh žárlivého manžela. Přeložil Jaroslav Vrchlický.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Listy (Díl I)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Listy (Díl I)

  Dopisy Boženy Němcové.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Listy (Díl II)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Listy (Díl II)

  Dopisy Boženy Němcové.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Listy (Díl III)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Listy (Díl III)

  Svazek obsahuje dopisy B. Němcové z let 1857-1858 z období pro autorku plného důležitých událostí osobních, rodinných i literárních.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Listy (Díl IV)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Listy (Díl IV)

  Čtvrtý závěrečný svazek obsahuje rodinnou a přátelskou korespondenci Boženy Němcové z let 1859-61.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Liška Bystrouška
  Rudolf Těsnohlídek

  Rudolf Těsnohlídek:Liška Bystrouška

  Příhody chytré lišky, kterou chytil hajný, choval ji v hájence a která mu nakonec utekla na vytouženou svobodu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Loupežníci
  Friedrich Schiller

  Friedrich Schiller:Loupežníci

  Klasické německé drama o vzpouře jedince, který byl křivě obviněn a rozhodl se vzít spravedlnost do svých rukou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Loupežník
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Loupežník

  Divadelní hra Loupežník patří k časem prověřeným dílům.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Lucerna
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:Lucerna

  Pohádková hra Lucerna patří ke klasickým dílům českého dramatu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Luk královny Dorotky
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Luk královny Dorotky

  Šest rozmarných milostných příběhů zdůrazňuje Vančurovo mistrovské vypravěčství.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mahulena, krásná panna
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Mahulena, krásná panna

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mácha snivec i buřič
  František Xaver Šalda

  František Xaver Šalda:Mácha snivec i buřič

  Literárně-vědný stručný text předního literárního kritika první republiky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Máchovy dopisy
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Máchovy dopisy

  Máchovy dopisy rodině, přátelům i milované Loře Šomkové.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Marketa Lazarová
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Marketa Lazarová

  Baladický román o velké osudové lásce křehké Markéty a syna divokého loupežníka byl inspirován morálkou a zvyklostmi rytířského středověku.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Marsyas čili Na okraj literatury
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Marsyas čili Na okraj literatury

  Kniha obsahuje studie a causerie K. Čapka o slovesném umění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova
  Alžběta Homutová z Cimburka

  Alžběta Homutová z Cimburka:Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova

  Edice dopisů, které psaly svým příbuzným dvě české šlechtičny - Alžběta Homutovna z Cimburka a Eliška Myslíkovna z Chudenic. Korespondence, dochovaná v archivu hrabat Černínů, dává nahlédnout do každodenního života české šlechty 1. pol. 17. stol.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Matka
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Matka

  Čapkova poslední hra, v níž zpracoval naléhavé politické téma a v níž vyzýval k boji proti fašismu a válce. Děj se soustřeďuje na hrdinský boj ženy-matky, ve které vítězí vědomí povinnosti k surově přepadené vlasti nad mateřskou láskou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Medeia
  Euripidés

  Euripidés:Medeia

  Antická tragédie inspirovaná závěrečnou částí mýtu o Argonautech, jejíž hlavní hrdinka ze žárlivosti, nenávisti a touhy po pomstě zavraždí vlastní děti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Měl jsem psa a kočku
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Měl jsem psa a kočku

  Půvabné a úsměvné historky o psech, kočkách a lidech.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Menší prózy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Menší prózy

  Svazek obsahuje apokryfy, satiry, aforismy, podpovídky a pohádky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Milostné dopisy F. L. Riegra a Marie Palacké
  František Ladislav Rieger

  František Ladislav Rieger:Milostné dopisy F. L. Riegra a Marie Palacké

  Edice dopisů, které si od října 1852 do srpna následujícího roku vyměnili František Ladislav Rieger a Marie Palacká (posléze provdaná Riegrová). Listy dokumentují milostný cit, který postupně dozrává v pevný svazek dvou zajímavých osobností.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mistr Kampanus
  Zikmund Winter

  Zikmund Winter:Mistr Kampanus

  Obsáhlý historický román líčí pohnutý osud českého národa v období bitvy na Bílé hoře a jejích tragických následků.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Moderní básníci angličtí
  Moderní

  Moderní:Moderní básníci angličtí

  Výbor anglické poezie tvůrců v rozmezí let 1700 až 1800 v překladu Jaroslava Vrchlického. Od Thomsona až k Tennysonovi, kniha obsahuje 50 autorů včetně ukázek z obou vrcholů anglické poezie Byrona a Shelleye - celkem 176 básní.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mstitel
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Mstitel

  V první části románu se mladý dr. Watson seznamuje s excentrickým Holmesem a asistuje jeho pátrání v případě záhadné vraždy dvou Američanů. Druhá část je klasickým romantickým příběhem.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Mstivá kantiléna
  Karel Hlaváček

  Karel Hlaváček:Mstivá kantiléna

  Nejvýznamnější básnická sbírka melodického klasika českého moderního verše.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Muzikantská Liduška
  Vítězslav Hálek

  Vítězslav Hálek:Muzikantská Liduška

  Povídky z raného období básníkovy tvorby s milostnou tematikou, které jsou spojeny sociálními motivy o lásce dvou mladých lidí, jimž se staví do cesty nepřekonatelné překážky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Národní báchorky a pověsti (1. díl)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Národní báchorky a pověsti (1. díl)

  Soubor národních pohádek a pověstí náleží ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Národní báchorky a pověsti (2.)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Národní báchorky a pověsti (2.)

  Soubor národních pohádek a pověstí náleží ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Národopisné a cestopisné obrázky z Čech
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Národopisné a cestopisné obrázky z Čech

  Kniha obsahuje Obrazy z okolí domažlického většinou psané jako dopisy do časopisů a novin z let 1845-48, v nichž Němcová ukazuje současný život na Chodsku, lidové zvyky atd.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska

  Kniha obsahuje Obrazy z okolí domažlického většinou psané jako dopisy do časopisů a novin z let 1845-48, v nichž Němcová ukazuje současný život na Chodsku, lidové zvyky atd.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Naši furianti
  Ladislav Stroupežnický

  Ladislav Stroupežnický:Naši furianti

  Významné české realistické drama, jehož autorem je první dramaturg Národního divadla.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Návrat Sherlocka Holmese
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Návrat Sherlocka Holmese

  Slavný detektiv opět suverénně řeší v napínavých povídkách záhadné případy.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Neohrožený Mikeš
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Neohrožený Mikeš

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Noc na Karlštejně
  Jaroslav Vrchlický

  Jaroslav Vrchlický:Noc na Karlštejně

  Komedie o Karlu IV., jehož zákaz vstupu na královské sídlo porušila vlastní manželka Alžběta Pomořanská.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát…
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát…

  Vedle klasických broučkiád obsahuje kniha i málo známý příběh Matěj Brouček na výstavě.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Dlouhém, Širokém a Žárookém
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Dlouhém, Širokém a Žárookém

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O dvanácti měsíčkách
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O dvanácti měsíčkách

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF PRC
  zdarma
  více
 • O hloupém Honzovi
  Hans Christian Andersen

  Hans Christian Andersen:O hloupém Honzovi

  Pohádky H. Ch. Andersena, dánského klasika, již několik generací okouzlují svou poezií a pochopením lidských osudů.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O hloupém Honzovi - česká pohádka
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O hloupém Honzovi - česká pohádka

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Pánu Bohu
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Pánu Bohu

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Popelce
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Popelce

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O princezně se zlatou hvězdou na čele
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O princezně se zlatou hvězdou na čele

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O ptáku Ohniváku a mořské panně
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O ptáku Ohniváku a mořské panně

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Smolíčkovi
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Smolíčkovi

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O třech holubicích
  Beneš Metod Kulda

  Beneš Metod Kulda:O třech holubicích

  Klasická pohádka od významného moravského sběratele podává obraz lidové tvořivosti 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O umění a kultuře (I.)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:O umění a kultuře (I.)

  První ze tří dílů obsahuje Čapkovu novinářskou a časopiseckou tvorbu zabývající se uměním a kulturou z let 1907-1918.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O umění a kultuře (II.)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:O umění a kultuře (II.)

  Druhý díl souboru obsahuje Čapkovu publicistickou tvorbu o literatuře, umění a kultuře z let 1919-1925.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O umění a kultuře; Od člověka k člověku
  Karel Čapek

  Karel Čapek:O umění a kultuře; Od člověka k člověku

  Stati, které v době vydání spisů nemohly být z ideologických důvodů zařazeny.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O věcech obecných čili Zóon polítikon
  Karel Čapek

  Karel Čapek:O věcech obecných čili Zóon polítikon

  Čapkovské úvahy o politice, společnosti, civilizaci či kultuře jsou svižným i úsměvným zamyšlením nad věcmi a jevy kolem nás.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O zlatém kolovrátku
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O zlatém kolovrátku

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • O Zlatovlásce
  Božena Němcová

  Božena Němcová:O Zlatovlásce

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Občan don Quijote a jiné prózy
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Občan don Quijote a jiné prózy

  Závěrečný svazek spisů Vladislava Vančury, vydaný roku 1961, obsahuje povětšinou povídky, jež autor napsal ke konci života, zlomky nedokončených větších prací a filmových libret.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Obrazy z dějin národa českého (I)
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Obrazy z dějin národa českého (I)

  Vrcholné dílo spisovatelského umění vypráví báje, mýty a historické příběhy o nejvýraznějších typech a období našich dějin od dob knížecích až po třinácté století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Obrazy z dějin národa českého (II)
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Obrazy z dějin národa českého (II)

  Vrcholné dílo spisovatelského umění vypráví báje, mýty a historické příběhy o nejvýraznějších typech a období našich dějin od dob knížecích až po třinácté století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Obrazy z dějin národa českého (III)
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Obrazy z dějin národa českého (III)

  Vrcholné dílo spisovatelského umění vypráví báje, mýty a historické příběhy o nejvýraznějších typech a období našich dějin od dob knížecích až po třinácté století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Obyčejný život
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Obyčejný život

  Příběh je autobiografií železničářského úředníka v penzi, který pomocí zpětného pohledu na sebe sama hodnotí uplynulá léta.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Od člověka k člověku (I.)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Od člověka k člověku (I.)

  První ze tří svazků Čapkovy společenské publicistiky zachycuje chronologicky uspořádaný přehled článků, glos, sloupků, úvah a studií z let 1905-1925.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Od člověka k člověku (II.)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Od člověka k člověku (II.)

  Druhý svazek Čapkovy společenské publicistiky z let 1926-1931 obsahuje chronologicky uspořádané novinové články, zachycující společenské i politické dění v rozvinutém období první československé republiky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Od člověka k člověku (III.)
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Od člověka k člověku (III.)

  Třetí svazek Čapkovy společenské a politické publicistiky zachycuje tvorbu z let l932-1938.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ohlas písní českých
  František Ladislav Čelakovský

  František Ladislav Čelakovský:Ohlas písní českých

  Ohlas písní ruských je básnickou oslavou toho, čeho si Čech na ruském národě nejvíce vážil a obdivoval, je odrazem monumentálních historických dějů, krajiny, ruského hrdinství, citovosti a rozumu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ohlas písní ruských
  František Ladislav Čelakovský

  František Ladislav Čelakovský:Ohlas písní ruských

  Ohlas písní ruských je básnickou oslavou toho, čeho si Čech na ruském národě nejvíce vážil a obdivoval, je odrazem monumentálních historických dějů, krajiny, ruského hrdinství, citovosti a rozumu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ospalý Janek
  Matěj Mikšíček

  Matěj Mikšíček:Ospalý Janek

  Krátká česká pohádka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1, 2
  Jaroslav Hašek

  Jaroslav Hašek:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1, 2

  Světově proslulý román klasika českého humoru je satirou na nespravedlivou válku, do níž byly vehnány národy zkorumpované rakousko-uherské monarchie.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 3, 4
  Jaroslav Hašek

  Jaroslav Hašek:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 3, 4

  Světově proslulý román klasika českého humoru je satirou na nespravedlivou válku, do níž byly vehnány národy zkorumpované rakousko-uherské monarchie.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ovčí pramen
  Lope de Vega

  Lope de Vega:Ovčí pramen

  Historické drama španělského renesančního klasika, inspirované skutečnou událostí vzbouření horské vesnice v 15. století, představuje „španělskou komedii“ kombinující tragické a komické prvky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Oživené hroby
  Karel Sabina

  Karel Sabina:Oživené hroby

  Nejvýznamnější beletristická práce Karla Sabiny, do níž se promítly jeho zkušenosti dramatika a libretisty.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Památník českých žen
  Památník

  Památník:Památník českých žen

  Převážně beletristické texty doplněné několika odbornými příspěvky sepsané výhradně autorkami-ženami.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Paní hostinská
  Carlo Goldoni

  Carlo Goldoni:Paní hostinská

  Slavná hra zakladatele italské národní veselohry, známá též pod jménem Mirandolina, vypráví veselé příhody krásné hostinské a jejích urozených ctitelů.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pekař Jan Marhoul
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Pekař Jan Marhoul

  Sociální román obdařený výsostně básnickým jazykem a mohutným emotivním nábojem líčí tragický osud dobrosrdečného drobného živnostníka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pes baskervillský
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Pes baskervillský

  Klasický román anglické detektivní literatury těží ze západoanglické pověsti o přízraku pronásledujícím rod anglického šlechtice.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Písně kosmické
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Písně kosmické

  Ve své třetí básnické sbírce se Neruda zamýšlí nad osudy země a svého národa ve spojení s osudy celého světa.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Písně mužů
  Rudyard Kipling

  Rudyard Kipling:Písně mužů

  Básnická sbírka nositele Nobelovy ceny za literaturu, poprvé vydaná v roce 1936.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Písně otroka
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Písně otroka

  Dílo je protestem proti tomu, aby člověk byl otrokem druhého, výzva k lidu, aby se nedal utiskovat, aby začal bojovat. Písně otroka byly vydány v době vyhlášení stavovského práva nad Prahou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Po nás ať přijde potopa
  František Gellner

  František Gellner:Po nás ať přijde potopa

  Publikace obsahuje první dvě básnické sbírky Františka Gellnera, vydané na samém počátku 20. století (1901–1903).

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pohádka máje
  Vilém Mrštík

  Vilém Mrštík:Pohádka máje

  Nejčtenější román jednoho z bratří Mrštíků vypovídá o citovém zrání mladé dvojice.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pohádka o kohoutkovi a slepičce
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Pohádka o kohoutkovi a slepičce

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pohorská vesnice
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Pohorská vesnice

  Autorka líčí harmonický vztah vyšších i nižších společenských vrstev.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pole orná a válečná
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Pole orná a válečná

  Básnická próza ukazující válku ve všech jejích podobách, s hrůzami a absurdním popíráním všech lidských hodnot.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Polyeuktos
  Pierre Corneille

  Pierre Corneille:Polyeuktos

  Náboženské drama francouzského klasicistního autora.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Poslední poklona Sherlocka Holmese
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Poslední poklona Sherlocka Holmese

  Závěrečný svazek holmesovského cyklu obsahuje dva soubory povídek: Poslední poklona Sherlocka Holmese a Z archívu Sherlocka Holmese.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Poslední soud
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Poslední soud

  Próza líčí životní osudy vystěhovalců z bývalé Podkarpatské Rusi v Praze, v prostředí velkoměsta, jehož řády a zvyklosti jsou jim zcela neznámé.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Posvátný Parnass
  Pedro Calderón de la Barca

  Pedro Calderón de la Barca:Posvátný Parnass

  Alegorické drama je jedním z méně známých děl španělského barokního klasika. Přeložil Jaroslav Vrchlický.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povětroň
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Povětroň

  Otázka po možnosti poznání druhého člověka ústí k pochopení skutečnosti, že jednou z důležitých cest k poznání a pochopení bližních je především poznání sebe sama.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky (I.)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Povídky (I.)

  Soubor povídkové tvorby vzniklé ve 40. až 60. letech 19. století obsahuje kromě Babičky všechny známé a mnohokrát vydané povídky Boženy Němcové.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky (II.)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Povídky (II.)

  Povídky z maloměstského prostředí, ve kterých vedle sebe žijí lidé z vyšších i nižších společenských vrstev, se odehrávají v první polovině 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky malostranské
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Povídky malostranské

  Úsměvné a nevšedním kouzlem básníkova vypravěčství prostoupené povídky přibližují svérázné postavičky Malé Strany.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky o slabých ženách a silných mužích a naopak
  Jarmila Hašková

  Jarmila Hašková:Povídky o slabých ženách a silných mužích a naopak

  Soubor povídek od české autorky z roku 1927. Hašková líčí půvabné, ale i velmi vtipné seznamování budoucích manželů s rodiči jednoho z nich, v dalším příběhu vypráví dojemnou historku o rozbité váze coby svatebním daru atd.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky z druhé kapsy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Povídky z druhé kapsy

  Soubor lehce filozoficky laděných povídek se záhadou či tajemstvím, často s kriminalistickou tematikou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Povídky z jedné kapsy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Povídky z jedné kapsy

  Námětem povídek vycházejících tematicky z nezvyklých situací je svět plný tajemství a záhad.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pozdě k ránu
  Karel Hlaváček

  Karel Hlaváček:Pozdě k ránu

  Sbírka obsahuje verše a básně v próze, jež lze zařadit do dekadentního proudu české poezie.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

  Próza se společensko-kritickým podtextem vypráví o fantastickém výletě, jehož hrdinou je typický český človíček z maloměstského prostředí.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Princ Bajaja
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Princ Bajaja

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Proserpina
  Johann Wolfgang von Goethe

  Johann Wolfgang von Goethe:Proserpina

  Méně známé monodrama německého klasika na antický námět. Přeložil Otokar Fischer.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Prosté motivy
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Prosté motivy

  Sbírka v celé škále svých proměn je zpovědí básníkova nitra.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Prostonárodní české písně a říkadla
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Prostonárodní české písně a říkadla

  Svazek z rozsáhlého sběratelského díla K. J. Erbena obsahuje část souboru českých milostných písní.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • První parta
  Karel Čapek

  Karel Čapek:První parta

  Román o lidské statečnosti vypráví příběh hrstky lidí, kteří v extrémních podmínkách musejí zmobilizovat veškerou odvahu, kamarádství a solidaritu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Prvotiny
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Prvotiny

  Soubor prvních autorových literárních prací.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Překlady
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Překlady

  Výbor z ukázek novodobé francouzské poezie, který Karel Čapek sestavil a přeložil uprostřed 1. světové války a rozšířil v polovině 30. let.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
  Jan Amos Komenský

  Jan Amos Komenský:Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

  Svazek obsahuje spisy z let 1617–1660.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Příběhy Sherlocka Holmese (1)
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Příběhy Sherlocka Holmese (1)

  Svazek holmesovského cyklu obsahuje některé z nejlepších Doylových povídek.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Psohlavci
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:Psohlavci

  Román o historii statečných chodských vesničanů, kteří v 17. století bojovali za svá práva, sociální spravedlnost a národní svobodu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Radúz a Mahulena
  Julius Zeyer

  Julius Zeyer:Radúz a Mahulena

  Pohádkové drama, které se stalo součástí odkazu dnes již klasického díla básníka a dramatika Julia Zeyera.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Rodina Horvatova
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Rodina Horvatova

  Román líčí životní osudy rodiny venkovského statkáře a její úpadek těsně před 1. světovou válkou a zachycuje mozaiku osudů plejády postav všech tehdejších sociálních vrstev.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Romaneta
  Jakub Arbes

  Jakub Arbes:Romaneta

  Výběr tří nejlepších a nejznámějších romanet: Svatý Xaverius, Ukřižovaná, Newtonův mozek.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Romeo a Julie
  William Shakespeare

  William Shakespeare:Romeo a Julie

  Příběh o vášnivé lásce dvou veronských milenců, kterým není souzena společná budoucnost.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Rozmarné léto
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Rozmarné léto

  Lyrický, humoristicky laděný příběh, v němž autor s jemnou ironií zachytil letní pohodu malých lázní, kam zavítal na své pouti kouzelník s krásnou partnerkou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Rukopis královédvorský
  Rukopis

  Rukopis:Rukopis královédvorský

  Rukopisy, které vzbudily v 19. století mezi odbornou veřejností i obyčejnými lidmi svou existencí značný rozruch.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Sedlák svým pánem
  Lope de Vega

  Lope de Vega:Sedlák svým pánem

  Mravoučná komedie španělského renesančního klasika.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Sedmero krkavců
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Sedmero krkavců

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Selské písně a české znělky
  Josef Václav Sládek

  Josef Václav Sládek:Selské písně a české znělky

  Na malé ploše se autor pokoušel zaznamenat většinou svou oblíbenou melodickou formou verš, jenž na jedné straně oslavoval statečnost a práci, na druhé byl plný nezměrného soucitu k ponižovaným a utlačovaným.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Sganarelle
  Molière

  Molière:Sganarelle

  Drobnější veselohra francouzského klasika s podtitulem Domnělý paroháč, kterou na objednávku Národního divadla přeložil Otokar Fischer a později upravil Karel Čapek.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Silný Jura
  Beneš Metod Kulda

  Beneš Metod Kulda:Silný Jura

  Klasická pohádka od významného moravského sběratele podává obraz lidové tvořivosti 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Skandální aféra Josefa Holouška
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Skandální aféra Josefa Holouška

  Satirické povídky o novinách, novinářích, v nichž autor kritizuje poměry v tisku v období mezi dvěma světovými válkami.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Slávy dcera
  Ján Kollár

  Ján Kollár:Slávy dcera

  Rozsáhlá básnická skladba formulující Kollárovu myšlenku všeslovanskou. Hlavní postavou je zde básníkova milenka Mína, která splývá s vybájenou dcerou mytické bohyně Slávy – zosobňuje slovanstvo a symbol jeho budoucnosti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Slovenské pohádky a pověsti (I.)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Slovenské pohádky a pověsti (I.)

  V knížce nalezneme pohádky, v nichž vystupují nejen pohádkové postavy, ale i zvířátka (např. Čert a Káča, O neposlušných kůzlátkách, Pohádka o kohoutkovi a slepičce).

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Slovenské pohádky a pověsti (II.)
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Slovenské pohádky a pověsti (II.)

  Další soubor klasických slovenských pohádek a pověstí, které autorka posbírala během svých četných cest na Slovensko.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Sluncem a stínem
  Josef Václav Sládek

  Josef Václav Sládek:Sluncem a stínem

  Výbor z tvorby J. V. Sládka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Staré pověsti české s obrázky
  Alois Jirásek

  Alois Jirásek:Staré pověsti české s obrázky

  Ilustrované vydání klasické české literatury z konce 19. století, ve které autor popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti. Autorem ilustrací je Věnceslav Černý.

  PDF
  zdarma
  více
 • Strakonický dudák
  Josef Kajetán Tyl

  Josef Kajetán Tyl:Strakonický dudák

  Klasická národní báchorka, která na příběhu jihočeského muzikanta oslavuje tvořivé síly lidu a lásku k domovu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Sůl nad zlato
  Božena Němcová

  Božena Němcová:Sůl nad zlato

  Tradiční český pohádkový příběh patřící ke klasickému odkazu české literatury první poloviny 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Svítání na západě
  Otokar Březina

  Otokar Březina:Svítání na západě

  Básnická sbírka největšího českého symbolistického básníka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tajemné dálky
  Otokar Březina

  Otokar Březina:Tajemné dálky

  Básnická sbírka největšího českého symbolistického básníka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tak pravil Zarathustra
  Friedrich Nietzsche

  Friedrich Nietzsche:Tak pravil Zarathustra

  Významný německý filozof prostřednictvím interpretace fiktivních cest a učení perského proroka Zarathustry kritizuje morální soustavu a formuluje teorii "věčného návratu téhož".

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Těžká hodina
  Jiří Wolker

  Jiří Wolker:Těžká hodina

  Sbírka básní s převážně sociální tematikou nese název úvodní rozsáhlé skladby, kde Wolker prostými slovy a působivými verši vyjadřuje bídu člověka 20. let.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tisíc a jedna noc
  Tisíc

  Tisíc:Tisíc a jedna noc

  Proslulá sbírka pohádek, báchorek a bajek arabského středověku měla v arabském písemnictví zcela zvláštní postavení. Pro českého čtenáře je kromě zábavy i jedním z mála zdrojů poučení o běžných reáliích středověkého života v Orientu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Továrna na absolutno
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Továrna na absolutno

  První Čapkův utopistický román, napsaný fejetonovým stylem, líčí události kolem vynálezu karburátoru, který dokonalým spalováním hmoty uvolňuje nejen elektrony, ale i tajemné všeovládající absolutno - boha.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Trapné povídky
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Trapné povídky

  Drobné prózy, v nichž autor soustředil pozornost na věci vymykající se zdánlivě lidskému rozumu. Trapné povídky z let 1918-20 pokračují v linii filozofického zamýšlení se nad dvojí tváří člověka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tři legendy o krucifixu
  Julius Zeyer

  Julius Zeyer:Tři legendy o krucifixu

  Tři krátké básnické novely, spojené prvkem křesťanské pokory a snahou o naplnění mýtu oběti a vykoupení.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tři řeky
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Tři řeky

  Román zobrazuje růst selského chlapce, studenta filozofie Jana Kostky, v revolučního bojovníka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tvrdohlavá žena
  Josef Kajetán Tyl

  Josef Kajetán Tyl:Tvrdohlavá žena

  Milostná komedie odehrávající se na českém venkově, ve které se školní pomocník Pěnkava marně uchází o ruku mlynářské dcerky Terezky. Teprve rodinné neštěstí a mnohá intrika dobrých duchů dopomůže dvojici ke štěstí.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Tyrolské elegie
  Karel Havlíček Borovský

  Karel Havlíček Borovský:Tyrolské elegie

  Útlý svazeček hořké satiry, napsané při příležitosti autorovy deportace do tyrolského Brixenu roku 1851

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Údolí strachu
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Údolí strachu

  Originálně koncipovaný román, formálně i obsahově rozdělený do dvou částí, se odehrává převážně na anglickém venkově.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Univerzitní studie
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Univerzitní studie

  Kniha obsahuje čtyři Čapkovy práce z dob univerzitních studií, v nichž reagoval na soudobou estetickou literaturu, názory a teorie a zároveň se snažil najít i vztah estetiky a dějin umění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Upoutaný Prometheus
  Aischylos

  Aischylos:Upoutaný Prometheus

  Text Aischylovy tragédie Upoutaný Prométheus v překladu Josefa Krále.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Útěk do Budína
  Vladislav Vančura

  Vladislav Vančura:Útěk do Budína

  Román o milostném příběhu pražské studentky Jany je přesvědčivým obrazem měšťácké společnosti 20. let 20. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Utrpení knížete Sternenhocha
  Ladislav Klíma

  Ladislav Klíma:Utrpení knížete Sternenhocha

  Fantastický příběh s hororovými prvky z pera originálního českého filozofa a spisovatele inspirujícího se především filozofií Schopenhauerovou a Nietzschovou.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • V přírodě
  Vítězslav Hálek

  Vítězslav Hálek:V přírodě

  Přírodní lyrická sbírka, která pochází z posledních let Hálkova života. Sbírka je velmi optimistická. Hálek, zde popisuje krajinu – Mělnicko. Nejčastějším tématem je jaro.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • V zimním slunci
  Josef Václav Sládek

  Josef Václav Sládek:V zimním slunci

  Jedna z nejlepších lyrických sbírek předního českého básníka 19. století. Nejsilnějším motivem vzniku sbírky byla smrt Sládkovy matky, která vyvolala celý cyklus meditací o podstatě bytí.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Valdek
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Valdek

  Torzo zamýšleného obsáhlého románu, který se měl jmenovat Kat. Ten byl rozdělen na čtyři části - Křivoklád, Valdek, Vyšehrad a Karlův Týn.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Válka s mloky
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Válka s mloky

  Světově proslulý fantasticko-utopistický román, z něhož vyznívá autorova obava z negativních tendencí novodobé civilizace.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ve stínu lípy
  Svatopluk Čech

  Svatopluk Čech:Ve stínu lípy

  Půvabný cyklus básnických povídek, v nichž autor vyjádřil svůj vřelý vztah k rodnému kraji a k životním osudům prostého českého lidu.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Věc Makropulos
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Věc Makropulos

  Jedno ze stěžejních dramat Karla Čapka bylo koncipováno jako komedie o nesmrtelnosti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Večer na Bezdězu
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Večer na Bezdězu

  Spolu s textem Marinka měl Večer na Bezdězu tvořit cyklus, v němž na autobiografickou nit Mácha navléká povídkové příběhy, cestopisná líčení, reflexe o životě i jinotajná vidění.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Večerní písně
  Vítězslav Hálek

  Vítězslav Hálek:Večerní písně

  Dílo velkého klasika naší literatury, který svým pokrokovým a lidsky opravdovým uměním dovede proteplit i život člověka moderního.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Versuche des Ignaz Mácha
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Versuche des Ignaz Mácha

  Své první básnické pokusy psal Mácha v němčině. Krátce poté se definitivně přiklonil k českému jazyku, kterému zůstal věrný do své smrti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Větry od pólů
  Otokar Březina

  Otokar Březina:Větry od pólů

  Básnická sbírka největšího českého symbolistického básníka.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Vilém Tell
  Friedrich Schiller

  Friedrich Schiller:Vilém Tell

  Schillerovo drama Vilém Tell v překladu Jaroslava Vrchlického.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Výbor přednášek
  Pavla Moudrá

  Pavla Moudrá:Výbor přednášek

  Přednášky české spisovatelky a teosofky (1861-1940) o individuální morálce a sociální etice.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Vybouřené smutky
  Antonín Sova

  Antonín Sova:Vybouřené smutky

  Sbírka lyrických básní Vybouřené smutky, do kterých Antonín Sova soustředil svůj vzdor a odpor proti maloměšťáctví a sociálním rozdílům ve společnosti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Vybrané báje a pověsti národní...
  Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben:Vybrané báje a pověsti národní...

  Soubor bájí a pověstí ze slovanských větví, které autor posbíral, upravil a v prvním svazku vybavil mohutnou předmluvou, kde popisuje svůj etnologický zápal a způsob práce. Ve svazku jsou přítomny pověsti maloruské, běloruské, bulharské aj.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Výlet do Španěl
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Výlet do Španěl

  Soubor živých cestopisných črt a fejetonů o Španělsku, jeho lidu, kultuře a přírodě.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Vzpomínky na Sherlocka Holmese
  Arthur Conan Doyle

  Arthur Conan Doyle:Vzpomínky na Sherlocka Holmese

  Další svazek Příběhů Sherlocka Holmese zavádí čtenáře na nejrůznější místa starého Londýna.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Z let probuzení
  Bohuslava Rajská

  Bohuslava Rajská:Z let probuzení

  Kniha pamětí a korespondence Bohuslavy Rajské podává věrný obraz nejen společenského, ale i rodinného života v Čechách v polovině 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Z listáře Jana Nerudy
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Z listáře Jana Nerudy

  Soubor devadesáti dopisů, které básník a prozaik Jan Neruda adresoval svým známým a přátelům, vesměs význačným osobnostem české kultury 2. pol. 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Z Máchova denníku
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Z Máchova denníku

  Deníkové zápisky jednoho z nejdůležitějších zástupců českého romantismu, v nichž popisuje, místy velmi otevřeně, svůj soukromý život.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zahradníkův rok
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Zahradníkův rok

  Autor vypráví o práci, radostech i starostech, úspěších i nezdarech zahradníka v koloběhu ročních dob a měsíců.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zapadlí vlastenci
  Karel Václav Rais

  Karel Václav Rais:Zapadlí vlastenci

  Klasický román o buditelské činnosti vlasteneckých učitelů v odlehlé podkrkonošské končině v polovině 19. století.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zářivé hlubiny a jiné prózy
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Zářivé hlubiny a jiné prózy

  Společný soubor povídek, ve kterých se bratři Čapkové zamýšlejí nad svízelemi lásky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ze života hmyzu
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Ze života hmyzu

  Společná divadelní hra bratří Čapků, v níž autor uplatnil kritický pohled na soudobou společnost, ve které všechny vztahy určují sobecké zájmy.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zlomky rozličné
  Karel Hynek Mácha

  Karel Hynek Mácha:Zlomky rozličné

  Několik prozaických textů včetně přípravných rozpisů pro rozsáhlý román Kat.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zpěvy páteční
  Jan Neruda

  Jan Neruda:Zpěvy páteční

  Drobná, ale velmi silná Nerudova sbírka z roku 1896, volající po svobodě pro český národ a věřící ve šťastnou budoucnost naší vlasti.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Zvířátka a Petrovští
  Václav Říha

  Václav Říha:Zvířátka a Petrovští

  Pohádka o loupežnících, kteří byli vyplašeni kozou ve chvíli, kdy si dělili lup. Díky tomu přijdou zvířátka k penězům a můžou zachránit živobytí svého hospodáře a jeho malé dcerušky.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Žáby
  Aristofanés

  Aristofanés:Žáby
  1. svazek edice Spisy musejní z roku 1870 obsahuje Aristofanovu komedii Žáby v překladu Václava Nebeského.
  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Ženská otázka s hlediska pokrokového
  Olga Stránská-Absolonová

  Olga Stránská-Absolonová:Ženská otázka s hlediska pokrokového

  Emancipační příručka, nebo lépe text o ženské otázce z roku 1909, ve které autorka pojímá emancipaci jako obrodný proces celé společnosti, nejen žen.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Život a dílo skladatele Foltýna
  Karel Čapek

  Karel Čapek:Život a dílo skladatele Foltýna

  Novela je komponována z devíti svědectví, odhalujících slabocha a pozéra, který se po celý život vydával za geniálního hudebníka a ztroskotal, protože lhal sobě i jiným.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více
 • Život jest sen
  Pedro Calderón de la Barca

  Pedro Calderón de la Barca:Život jest sen

  Nábožensko-filozofické drama španělského barokního klasika tematizuje otázku předurčenosti a svobodné vůle. Přeložil Jaroslav Vrchlický.

  PDF EPUB PRC
  zdarma
  více

Zanechte nám zprávu