: Volby do Poslanecké sněmovny 2010 (2. díl)

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 676

Anotace

Druhý díl publikace VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2010 Českého statistického úřadu, který se podílel na organizaci přípravy voleb a byl nositelem úkolu zpracování výsledků voleb, obsahuje podrobné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle vybraných obcí a skupin obcí a vybrané informace o výsledcích přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu