: Volby do Poslanecké sněmovny 2010 (1. díl)

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 326

Anotace

První díl publikace VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2010 Českého statistického úřadu, který se podílel na organizaci přípravy voleb a byl nositelem úkolu zpracování výsledků voleb, obsahuje základní souhrnné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010, komentář s údaji o právním základu voleb, rozsahu voleb, volebním systému, organizaci voleb a popis způsobu zpracování volebních výsledků.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu