: Makroekonomický vývoj ČR v roce 2012

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 74

Anotace

Pravidelná publikace ČSÚ s názvem Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice se v rozboru roku 2012 zaměřuje na jeho výsledky sledované ve středně- a dlouhodobém časovém horizontu. Zvláštní pozornost je v prakticky všech kapitolách věnována pokrizovému období v ČR, tj. vývoji po roce 2009. Podle možností jsou prováděna s ohledem na dostupnost dat i mezinárodní srovnání.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu