: Statistická ročenka České republiky 2013

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
ISBN:   978-80-250-2386-0 (PDF)

Anotace

Statistická ročenka České republiky za rok 2013 podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky. Knihu ve formátu PDF publikujeme na JINÝCH KNIHÁCH se svolením vydavatele.

ČSÚ:Statistická ročenka České republiky 2013

Štítky

statistiky, Česko

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu