: Historie státní statistické služby 1919–2014

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 144
ISBN:   978-80-250-2612-0 (PDF)

Anotace

Obrazová publikace Českého statistického úřadu, která mapuje historii zpracování statistických dat v Československu a České republice od roku 1919 až do současnosti. Poskytuje informace nejen o samotném úřadu, ale také o jeho stěžejních aktivitách, jako jsou například sčítání lidu nebo volební statistiky.

Štítky

statistika, historie

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu